Not Found

The requested URL /view.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

PCD : News
2009-12
2006-08
2003-05
2000-02
1997-99

ทส.รวมน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

News date 02-Nov-2010

(1 พ.ย.53) นายภิมุข สิมโรจน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) และผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ร่วมแถลงข่าวรายงานสถานการณ์ การเฝ้าระวัง และการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของ ทส. ณ ห้องประชุม 301 อาคารกรมควบคุมมลพิษ

นายโชติ ตราชู ปกท.ทส.กล่าวว่า จากสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ทางภาคกลางตอนล่าง ภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออก จนทำให้เกิดภาวะน้ำท่วมขังและน้ำป่าไหลหลาก ทส.ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดบูรณาการร่วมกันเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ โดยแบ่งการให้ความช่วยเหลือออกเป็น 2 ช่วงด้วยกัน คือ การดำเนินงานในระหว่างสถานการณ์น้ำท่วม ให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) ทุกจังหวัดในพื้นที่ประสบอุทกภัยเป็นศูนย์ประสานงานของ ทส. และให้ทุกหน่วยงานของ ทส.สนับสนุนการปฏิบัติงาน ให้ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำกรมทรัพยากรน้ำ เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำตลอด 24 ชั่วโมง และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้งจุดรับบริจาคเครื่องใช้สิ่งของ จัดหาน้ำสะอาดสำหรับอุปโภค บริโภค จัดเรือท้องแบนและอุปกรณ์การช่วยเหลือหรือกู้ภัย รวมทั้งให้หน่วยงานที่มีระบบเตือนภัยธรรมชาติ เฝ้าระวังและเตือนภัยให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างเข้มงวด ส่วนการดำเนินงานภายหลังน้ำลด ให้กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) รายงานปัญหาน้ำเน่าเสียและขยะ และดำเนินการจัดการแก้ไขปัญหาร่วมกับ ทสจ. และ สสภ. ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดตั้งคลินิกสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่ประสบภาวะน้ำท่วม เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมขยะ/น้ำเสีย ขณะเกิดอุทกภัยและหลังน้ำลด

นายวรศาสน์ อภัยพงษ์ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กล่าวว่า หลังจากเกิดภาวะน้ำท่วมแล้ว ปัญหาขยะและน้ำเน่าเสียเป็นสิ่งที่น่ากังวล จากการสำรวจพบว่า มีระบบบำบัดน้ำเสีย 11 แห่งได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง จึงน่าเป็นห่วงว่าเมื่อน้ำลดแล้วจะมีปัญหาเรื่องระบบบำบัดน้ำเสียตามมา ส่วนปัญหาขยะ พบว่า มีระบบกำจัดขยะที่ถูกน้ำท่วมจากอุทกภัยครั้งนี้ จำนวน 7 แห่ง ซึ่งทาง ทส.กำลังสำรวจความเสียหายทั้งในเรื่องของโครงสร้างและเรื่องของระบบ เพื่อเตรียมการเข้าไปซ่อมแซมแก้ไข และในบางจุดที่ระบบบำบัดน้ำเสียเสียหายนั่นอาจต้องใช้อีเอมเข้าไปช่วยในการแก้ไข ส่วนของการประเมินค่าใช้จ่ายความเสียหายเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาและซ่อมแซมความเสียหายต่างๆ ซึ่งจะต้องทำประสานกับกระทรวงมหาดไทยอีกครั้ง โดยทางกรมฯ ได้เตรียมคู่มือในการจัดการมลพิษทางน้ำในภาวะอุทกภัยเพื่อแจกจ่ายในกับจังหวัดที่ได้รับผลกระทบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น ขอให้ประชาชนไม่ต้องกังวลในส่วนของปัญหาขยะและน้ำเสีย เนื่องจากทางเราได้วางแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาไว้เรียบร้อยแล้ว


Contact : นายนิชร คงเพชร (nichon(dot)k(at)pcd(dot)go(dot)th)