Not Found

The requested URL /view.php was not found on this server.

PCD : News
2009-12
2006-08
2003-05
2000-02
1997-99

ประกาศขยายเวลารับโอนข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
For more detail :
click here

News date 02-Jun-2011

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ
เรื่อง ขยายเวลารับโอนข้าราชการ

ด้วย กรมควบคุมมลพิษ ลงวันที่ 27 เมษายน 2554 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญด้วย โดยการรับสมัครรับโอนข้าราชการตั้งแต่วันท 3 พฤษภาคม 2554 - 30 พฤษภาคม 2254 นั้น

เนื่องจากยังไม่มีผู้แจ้งความประสงค์ขอโอนมาปฏิบัติราชการ จึงขอขยายเวลารับสมัครเพื่อรับโอนข้าราชการมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ เพื่อปฏิบัติงานด้านมลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรม ในสังกัดสำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ ต่อไปอีก ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2554 ถึง วันที่ 15 มิถุนายน 2554 ในวันเวลาราชการ และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 0 2298 2073 หรือดูรายละเอียด คลิกที่นี่

Download :
Contact : สุมาลี พิชิตชัยรุ่ง (sumalee(dot)p(at)pcd(dot)go(dot)th)