Not Found

The requested URL /view.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

PCD : News
2009-12
2006-08
2003-05
2000-02
1997-99

คพ. เปิดเวที จัดเครือข่ายพิทักษ์สิ่งแวดล้อมระยอง ปี 54
For more detail :
click here

News date 22-Aug-2011

วันที่ 20 สิงหาคม ที่ผ่านมา กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดสัมมนาเครือข่ายอาสาสมัครผู้พิทักษ์สิ่งแวดล้อมระยองประจำปี 2554 ณ โรงแรมคามิโอเฮ้าส์ จังหวัดระยอง

ดร.พรศรี สุทธนารักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายคุณภาพสิ่งแวดล้อมและห้องปฏิบัติการ เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเครือข่ายอาสาสมัคร ผู้พิทักษ์สิ่งแวดล้อมระยอง ประจำปี 2554 โดยมีการแลกเปลี่ยนความเห็นของตัวแทนเครือข่าย การร่วมเสวนาจากวิทยากรกรมควบคุมมลพิษ และผู้แทนเครือข่าย รวมทั้งสรุปภาพรวมการแก้ไขปัญหามลพิษจังหวัดระยอง ซึ่งเป็นการสร้างความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการป้องกันและแก้ปัญหามลพิษจังหวัดระยองให้เกิดผลรูปธรรม และตรงตามความต้องการของคนในพื้นที่อย่างแท้จริง


Contact : นายนิชร คงเพชร (nichon(dot)k(at)pcd(dot)go(dot)th)