2009-12
2006-08
2003-05
2000-02
1997-99

ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม คพ. ได้รับรางวัลห้องปฏิบัติการดีเด่น ด้านสิ่งแวดล้อม

News date 06-Feb-2012

ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม คพ. ได้รับการคัดเลือก
จากกรมวิทยาศาสตร์บริการให้ได้รับรางวัลห้องปฏิบัติการดีเด่น ด้านสิ่งแวดล้อม
ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 ประจำปี 25555


Contact : พรศรี สุทธนารักษ์ (pornsri(dot)s(at)pcd(dot)go(dot)th)