Connection Failure PCD : News
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
วันที่ 19 ส.ค. 62

คพ. ขอความร่วมมือประชาชนและนักท่องเที่ยว ลดปริมาณขยะในแหล่งท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่ 28 ธ.ค. 61
ข่าวสารสิ่งแวดล้อม คพ. รุกมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ 27 ธ.ค. 61
ข่าวสารสิ่งแวดล้อม การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติก ครั้งที่ 3/2561 27 ธ.ค. 61
ข่าวสารสิ่งแวดล้อม คพ. มุ่งมั่น ย้ำสปิริตองค์การ งดใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง 26 ธ.ค. 61
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อากาศปิดทำให้มีการสะสมของฝุ่นละอองในอากาศเพิ่มขึ้น 21 ธ.ค. 61
คพ.ติวเข้มองค์กรแห่งความโปร่งใสไร้ทุจริต 20 ธ.ค. 61
คพ. ร่วมกับ กองบังคับการตำรวจจราจร ตำรวจนครบาล และตำรวจภูธร ปรามเด็กแว้น ฯ 18 ธ.ค. 61
ข่าวสารสิ่งแวดล้อม พายเรือเพื่อเจ้าพระยา เก็บได้ขยะทุกประเภท 17 ธ.ค. 61
ข่าวสารสิ่งแวดล้อม งานอุ่นไอรัก ประชาชน และจิตอาสา ให้ความร่วมมือคัดแยกขยะ 17 ธ.ค. 61
สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สปป.ลาว เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ห้องปฏิบัติการฯ 14 ธ.ค. 61
ข่าวสารสิ่งแวดล้อม คพ.ออกประกาศ 4 ฉบับ เป็นแนวทางจัดการขยะให้ได้ตามเป้าหมายในปี 2562 14 ธ.ค. 61
ข่าวสารสิ่งแวดล้อม คพ. ตรวจเข้มรถยนต์ควันดำ ป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่ กทม. 11 ธ.ค. 61
คณะอาจารย์และนิสิตภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ห้องแลป 7 ธ.ค. 61
ข่าวสารสิ่งแวดล้อม : คพ. ติวเข้ม จนท.หน่วยงานท้องถิ่นทุกจังหวัด ตามแผนแม่บทการจัดการขยะสะสมตกค้าง 3 ธ.ค. 61
ข่าวสารสิ่งแวดล้อม คพ. รุกวัสดุก่อสร้าง เป็นสินค้าสีเขียว 28 พ.ย. 61
ข่าวสารสิ่งแวดล้อม : คพ. ตรวจสถานประกอบการเมืองพัทยา ระบายน้ำทิ้งเกินมาตรฐาน ร้อยละ 23 27 พ.ย. 61
ข่าวสารสิ่งแวดล้อม : งานกาชาดปีนี้ ระดับเสียงลดลง 27 พ.ย. 61
ข่าวสารสิ่งแวดล้อม : ผนึกกำลัง 10 องค์กร สร้างฐานข้อมูลลายนิ้วมือน้ำมันดิบ เพื่อปกป้องทะเลไทย 21 พ.ย. 61
ทส. ผนึกกำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรุงเทพมหานครและ 5 จังหวัด ปริมณฑลป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 20 พ.ย. 61
ข่าวสารสิ่งแวดล้อม : ทส.เชิญชวนลอยกระทงรักษ์สิ่งแวดล้อม 19 พ.ย. 61
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 19 พ.ย. 61
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ 14 พ.ย. 61
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ 14 พ.ย. 61
ข่าวสารสิ่งแวดล้อม : คพ. กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานผลิตเยื่อและโรงงานผลิตกระดาษ 13 พ.ย. 61
Air Quality in the North has been found suitablefor tourism at the end of this year 13 พ.ย. 61
ข่าวสารสิ่งแวดล้อม : คพ. โปร่งใสติดอันดับที่ 11 ของประเทศ มีคะแนนและอันดับสูงขึ้นทุกปี 12 พ.ย. 61
คพ. แนะ 14 จังหวัดภาคใต้ ป้องกันน้ำเสียในช่วงฤดูฝน 9 พ.ย. 61
สถาบันเทคโนโลโยแห่งเอเชีย (AIT) เข้าศึกษาดูงาน ณ ห้องปฏิบัติการมลพิษจากยานพาหนะ คลอง 6 8 พ.ย. 61
ข่าวสารสิ่งแวดล้อม : คพ.แจงโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ เทศบาลนครหาดใหญ่ ก่อมลพิษ 8 พ.ย. 61
คพ. สั่งปรับรายวัน ฝ่าฝืนคำสั่งปล่อยน้ำเสียลงแสนแสบ 8 พ.ย. 61
ข่าวสารสิ่งแวดล้อม : คุณภาพอากาศภาคเหนือดีต่อเนื่อง เหมาะต่อการท่องเที่ยวช่วงปลายปี 6 พ.ย. 61
ดีเดย์ 1 ธันวาคม ผวจ.ทั่วประเทศ ผู้บริหารกระทรวง-กรม ต้องงดโฟม-ลดขยะ-ลดพลาสติก 6 พ.ย. 61
Pollution Control Department organized Training on waste reduction 31 ต.ค. 61
Pollution Control Department announced new Air Quality Index (AQI) 31 ต.ค. 61
ข่าวสารสิ่งแวดล้อม : คพ. จัดอบรม ลดคัดแยกขยะ หน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง 20 กระทรวง 30 ต.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ต.ค. 61
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงาน ครั้งที่ 2 24 ต.ค. 61
มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านมลพิษจากรถยนต์ ณ ห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ 22 ต.ค. 61
อคพ. เข้าตรวจเยี่ยมชมและมอบนโยบายการดำเนินงานให้ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ ห้องแลป 16 ต.ค. 61
Preventing guideline on particulate matter in 2019 in Na Pha Lan Subdistrict, Saraburi Province 29 ก.ย. 61
Zero waste society models made a lifestyle to environment-friendly 28 ก.ย. 61
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงาน กำหนด วัน เวลา สถานที่ 26 ก.ย. 61
อุทยานแห่งชาติเอราวัณ เตรียมจัดการน้ำเสียรองรับการท่องเที่ยว 24 ก.ย. 61
คพ. ประกาศใช้ดัชนีคุณภาพอากาศใหม่ พร้อมเปิดตัว Application 24 ก.ย. 61
คณะเจ้าหน้าที่ภายใต้ The Clean Air Partnership (APCAP) เข้าเยี่ยมชม LAB มลพิษจากยานพาหนะ คลองหก 20 ก.ย. 61
คณะเจ้าหน้าที่จากกระทรวงสิ่งแวดล้อม ประเทศกัมพูชา เข้าเยี่ยมชมดูงานห้อง Lab ตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ 18 ก.ย. 61
คพ.ปลื้ม ผลสำรวจความโปร่งใสจากการตรวจแหล่งกำเนิดมลพิษพอใจร้อยละ 97 ไม่มีข้อร้องเรียน 12 ก.ย. 61
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเก็บตัวอย่างกลิ่นและการตรวจวิเคราะห์กลิ่น ประจำปี 2561 6 ก.ย. 61
ข่าวสารสิ่งแวดล้อม : สถานการณ์ฝุ่นละอองตำบลหน้าพระลาน ปี 2561 สูงขึ้น ปรับแนวทางการป้องกันในปี 2562 6 ก.ย. 61
คณะอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ฯ เข้าเยื่อมชมห้องแลป (คลอง 6) 4 ก.ย. 61
ข่าวสารสิ่งแวดล้อม : คพ. ทำ(ร่าง)เกณฑ์ตลับหมึกผลิตซ้ำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 31 ส.ค. 61
บทความเสวนา "ถกปัญหา หาทางออก วิกฤตท่าจีน" 28 ส.ค. 61
คพ. เร่งขยายผลระบบคาดการณ์และเตือนภัยคุณภาพน้ำ แสดงผลแม่กลอง ปี 2562 21 ส.ค. 61
The Minister of MNRE gives policy on "Measures to reduce and separate waste in government sectors" 21 ส.ค. 61
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 20 ส.ค. 61
ข่าวสารสิ่งแวดล้อม : รมว.ทส. ลงพื้นที่รับฟังผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการขยะและน้ำเสียฯ 20 ส.ค. 61
ข่าวสารสิ่งแวดล้อม : ทส. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการขยะและน้ำเสีย พื้นที่เกาะเต่า เกาะสมุย 20 ส.ค. 61
ข่าวสารสิ่งแวดล้อม : คพ.ติวเข้มการบริหารจัดการการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน 14 ส.ค. 61
ข่าวสารสิ่งแวดล้อม :โมเดลชุมชนปลอดขยะสร้างวิถีชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 10 ส.ค. 61
ข่าวสารสิ่งแวดล้อม : คพ. จัดทำข้อเสนอแนะเชิงมาตรการ ลดปัญหามลพิษจากยานพาหนะข้ามแดน 10 ส.ค. 61
ไทย-ญี่ปุ่น จับมือแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก 7 ส.ค. 61
คพ.ชี้แจงความคืบหน้าการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้มีความคืบหน้า 7 ส.ค. 61
รมว.ทส. มอบนโยบาย มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ 7 ส.ค. 61
คณะอาจารย์และนิสิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมและศึกษาดูงานด้านการตรวจวัดมลพิษจากรถยนต์ 2 ส.ค. 61
Public has cooperated with private sectors to increase hazardous waste drop off points 1 ส.ค. 61
ประชารัฐผนึกกำลังแก้ปัญหาคุณภาพน้ำในคลองสาขาลุ่มน้ำท่าจีน 31 ก.ค. 61
คพ.ติวเข้มการควบคุมการนำเข้า-ส่งออกของเสียอันตรายและการจัดการของเสียอันตรายในพื้นที่ 31 ก.ค. 61
ข่าวสารสิ่งแวดล้อม : คพ. ประสานท้องถิ่นเตรียมจัดการขยะมูลฝอยและป้องกันระบบบำบัดน้ำเสียจากเหตุอุทกภัย 26 ก.ค. 61
รัฐร่วมเอกชน สร้างจุดทิ้งขยะอันตรายใน กทม.เพิ่มขึ้น เกือบ 4000 แห่ง 26 ก.ค. 61
คพ. โดยสำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียงให้การต้อนรับบัณฑิตวิทยาลัยด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (JGSEE) 25 ก.ค. 61
ประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ต.นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 24 ก.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 5 ก.ค. 61
MNRE lesson learned on solving haze problem in the North in 2018 2 ก.ค. 61
คพ. บูรณาการกับหน่วยงานท้องถิ่น บังคับใช้กฎหมายแก้ปัญหาน้ำเสียคลองแม่ข่า 19 มิ.ย. 61
ข่าวสารสิ่งแวดล้อม : ทส. ถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี 2561 15 มิ.ย. 61
PCD warning, water quality problem of Algae Bloom in Summer 14 มิ.ย. 61
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการจัดการมลพิษทางอากาศและเสียงในประเทศไทย 11 มิ.ย. 61
ข่าวสารสิ่งแวดล้อม : แหล่งกำเนิดมลพิษริมคลองแม่ข่า ร้อยละ 53 ระบายน้ำทิ้งเกินมาตรฐาน 11 มิ.ย. 61
ข่าวสารสิ่งแวดล้อม : คพ. ชี้แจงกรณีน้ำเน่าเสียไหลลงทะเลชายหาดบางเสร่ 6 มิ.ย. 61
ข่าวสารสิ่งแวดล้อม : คพ.เตือนเตรียมรับมือปัญหาคุณภาพน้ำในช่วงฝนแรก 6 มิ.ย. 61
ข่าวสารสิ่งแวดล้อม : คพ. ขึ้นทะเบียนนักดมกลิ่น ประจำปี 2561 6 มิ.ย. 61
บัญชีรายชื่อผู้ทดสอบกลิ่นของกรมควบคุมมลพิษ 1 มิ.ย. 61
ทส. เดินหน้าผลักอาเซียนปลอดหมอกควันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ครั้งที่ 20 1 มิ.ย. 61
ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรร (คนพิการ) เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 31 พ.ค. 61
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกพนักงานราชการทั่วไป 31 พ.ค. 61
ข่าวสารสิ่งแวดล้อม : คพ. ติวเข้มประเมินความเสี่ยงอุบัติภัยจากสารเคมี วัตถุอันตราย 30 พ.ค. 61
ทส. เดินหน้าผลักอาเซียนปลอดหมอกควันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม 5 ประเทศ 25 พ.ค. 61
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรผู้ผ่านการเลือกสรร ฯ ต. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 18 พ.ค. 61
การขึ้นบัญชีและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ 16 พ.ค. 61
การขึ้นบัญชีและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 16 พ.ค. 61
ข่าวสารสิ่งแวดล้อมคพ.รุกตรวจสถานประกอบการชายหาดพัทยาบังคับใช้กฎหมายแหล่งที่ระบายน้ำทิ้งไม่ได้มาตรฐาน 15 พ.ค. 61
ข่าวสารสิ่งแวดล้อ: คพ. เดินหน้าตรวจและบังคับใช้กฎหมายควบคุมการระบายน้ำทิ้งอาคารสำนักงานริมคลองแสนแสบ 15 พ.ค. 61
ข่าวสารสิ่งแวดล้อม :ไทย ร่วมแก้ไขปัญหาเพลิงไหม้บ่อขยะ กรุงย่างกุ้ง เพลิงดับกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว 7 พ.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 48 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พ.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 3 พ.ค. 61
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) เข้าศึกษาดูงาน ณ ห้องปฎิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ 2 พ.ค. 61
ข่าวสารสิ่งแวดล้อม เรื่อง คพ. รับสมัครและทดสอบผู้ดมกลิ่น ประจำปี 2561 1 พ.ค. 61
ข่าวสารสิ่งแวดล้อม : คุณภาพน้ำท่าจีนเสื่อมโทรมลง คพ. ผนึกภาครัฐ เอกชน ประชาชนร่วมแก้ไขปัญหา 27 เม.ย. 61
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงาน ณ ห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ วันที่ 23 เม.ย.61 24 เม.ย. 61
ข่าวสารสิ่งแวดล้อม : คพ. เตือนภัยปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี 23 เม.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมฯ ต.นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 20 เม.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 20 เม.ย. 61
คพ. สรุปสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ 60 วันหลังจากประกาศงดเผา 18 เม.ย. 61
คพ. บูรณาการภาครัฐ - เอกชน - ประชาชน แก้ไขปัญหาน้ำเสียชายหาดแหล่งท่องเที่ยว 18 เม.ย. 61
รับสมัครเจ้าหน้าที่เพื่อรับทุนวิจัยระยะสั้น ณ ศูนย์เครือข่ายของเครือข่ายการติดตามตรวจสอบการตกสะสมฯ 18 เม.ย. 61
คพ. เตรียมความพร้อมกรณีตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินช่วงเทศกาลสงกรานต์ 18 เม.ย. 61
ประกาศคณะกรรมการสรรหาพนักงานราชการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร 18 เม.ย. 61
ประกาศคณะกรรมการสรรหาพนักงานราชการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร (คนพิการ) 18 เม.ย. 61
ข่าวสารสิ่งแวดล้อม เรื่อง คพ. เตือนโรงน้ำแข็งระวังการรั่วไหลก๊าซแอมโมเนีย ในช่วงฤดูร้อน 11 เม.ย. 61
ทต.ปากน้ำฉวาง คัดแยกขยะทำเป็นเชื้อเพลิงสร้างมูลค่าเพิ่ม ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 11 เม.ย. 61
รู้ทันอันตราย แอมโมเนีย (แอนไฮดรัส) 11 เม.ย. 61
มาเก๊าจัดงานนิทรรศการด้านสิ่งแวดล้อม 2018 Macao International Co-operation Forum (2018 MIECF) 10 เม.ย. 61
Thailand State of Pollution 2017 3 เม.ย. 61
PCD has monitored water quality after the collapse of wastewater facility of the ethanol plant 3 เม.ย. 61
Pollution Control Department transparency rank has risen 3 เม.ย. 61
PCD Prepared for Cancel Black Smoke Measurement by Filter Paper System to Comply with standard 3 เม.ย. 61
ข่าวสารสิ่งแวดล้อม ดี-เดย์ 1 เมษา น้ำดื่ม 5 รายใหญ่ เลิกใช้แคปซีล 30 มี.ค. 61
ข่าวสารสิ่งแวดล้อม คพ. รายงานคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดินและชายหาดท่องเที่ยวเหมาะกับการเล่นน้ำสงกรานต์ 30 มี.ค. 61
ข่าวสารสิ่งแวดล้อม ทส. ประกาศกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง การทำน้ำจืดจากน้ำทะเล 30 มี.ค. 61
นักศึกษา ป.โท เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานวิจัย (คลอง 6) 29 มี.ค. 61
คณะผู้แทนจากกระทรวงคมนาคม ประเทศศรีลังกา เข้าเยี่ยมชมและศึกษางานวิจัย (คลอง 6) 29 มี.ค. 61
คณะผู้แทนจากกระทรวงคมนาคม ประเทศศรีลังกา เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานวิจัย ณ ห้องแลป (คลอง 6) 27 มี.ค. 61
รับฟังความคิดเห็นต่อร่างรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2560 2 มี.ค. 61
ประกาศคณะกรรมการสรรหาพนักงานราชการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร (คนพิการ) 2 มี.ค. 61
ประกาศคณะกรรมการสรรหาพนักงานราชการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร 2 มี.ค. 61
การฝึกอบรมและทดสอบความทึบแสงของเขม่าควันด้วยสายตา และการใช้แผนภูมิเขม่าควันของริงเกิลมานน์ ปี 2561 27 ก.พ. 61
ข่าวสารสิ่งแวดล้อม - คพ. แจงสถานการณ์ PM 2.5 เกินมาตรฐาน พร้อมออกมาตรการควบคุมมลพิษทางอากาศ 15 ก.พ. 61
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 9 ก.พ. 61
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 9 ก.พ. 61
คพ. แจ้งเฝ้าระวังคุณภาพอากาศในช่วงอากาศหนาวเย็น มีความชื้นในบรรยากาศ อาจทำให้ฝุ่นละอองสะสม 3 ก.พ. 61
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 30 ม.ค. 61
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 30 ม.ค. 61
คพ.แจงการตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่ กทม.และภัยคุกคามจากสารปรอทจากอุตสาหกรรมที่อาจอยู่ในฝุ่นขนาดเล็ก 29 ม.ค. 61
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 25 ม.ค. 61
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง รับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 25 ม.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทดสอบกลิ่น (sensory test) ฉบับที่1 พ.ศ. 2561 16 ม.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 11 ม.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับโอนมาดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ 10 ม.ค. 61
ประกาศรับฟังความคิดเห็น อุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์สารอินทรีย์ระเหยง่ายแบบเคลื่อนที่ จำนวน 1 ชุด 10 ม.ค. 61
คพ. ร่วมกับ มว. พัฒนาการสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัด ฝุ่น ควันดำ ความสั่นสะเทือน และออกซิเจนในน้ำสำเร็จ 9 ม.ค. 61
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลศึกษาต่อต่างประเทศ 9 ม.ค. 61
เลื่อนประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับโอนมาดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลฯ 5 ม.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทดสอบกลิ่น (sensory test) ฉบับที่2,3 พ.ศ. 2560 4 ม.ค. 61

404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.