502 Bad Gateway


nginx
PCD : Publications

ค้นหาสื่อสิ่งพิมพ์ในห้องสมุดคพ.ได้ 24 ชม.


คู่มือป้องกันและควบคุมมลพิษจากอุตสาหกรรมการผลิตเหล็กฯ

คู่มือการป้องกันและควบคุมมลพิษจากอุตสาหกรรมการผลิตเหล็กและโลหะที่ไม่ใช่เหล็กหรือเหล็กกล้า

คู่มือนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการปัญหามลพิษโดยใช้เทคโนโลยีในการป้องมลพิษ (Pollution Prevention) หรือการลดมลพิษที่แหล่งกำเนิดที่เหมาะสมสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเหล็ก หรือผลิตโลหะที่ไม่ใช่เหล็กหรือเหล็กกล้า กรมควบคุมมลพิษ หวังว่าคู่มือนี้จะทำให้การจัดการมลพิษของโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเหล็กหรือ ผลิตโลหะที่ไม่ใช่เหล็กมีประสิทธิ์ภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้โรงงานอุตสาหกรรมประเภทอื่นที่เป็นแหล่งกำเนิดพิษสามารถนำแนวทางใน คู่มือนี้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการปัญหามลพิษในโรงงานของตนได้เช่นกัน

ซึ่งเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จะประกอบด้วย

หลักการป้องกันและควบคุมมลพิษในโรงงาน
กระบวนการหลอม
กระบวนการหล่อ
กระบวนการรีด
ระบบสนับสนุนการผลิต
การจัดการที่ดีและวิธีการทำงานที่ถูกต้อง
การนำเทคโนโลยีการป้องกันและ ควบคุมมลพิษไปประยุกต์ใช้ในโรงงานนำร่อง

ผู้ที่สนใจสามารถอ่าน "คู่มือป้องกันและควบคุมมลพิษจากอุตสาหกรรมการผลิตเหล็กฯ"
ได้ด้วยโปรแกรม Acrobat Reader
ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ (ขนาดไฟล์ 36 MB)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
ส่วนมลพิษทางอุตสาหกรรม กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ
โทร. 0 2298 2334 โทรสาร 02 298 2325
email: orrawan(dot)m(at)pcd(dot)go(dot)th
หรือที่ ห้องสมุด กรมควบคุมมลพิษ

ปรับปรุงล่าสุด: 12 ก.ย. 61 เวลา 10:45:32

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.