502 Bad Gateway


nginx
PCD : Publications

ค้นหาสื่อสิ่งพิมพ์ในห้องสมุดคพ.ได้ 24 ชม.


  คู่มือการผลิตข้าวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

คู่มือการผลิตข้าวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย เพราะนอกจากใช้บริโภคภายในประเทศแล้วยังเป็นสินค้าส่งออกที่ทำรายได้ให้กับประเทศอีกด้วย ดังนั้น เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับกระบวนการผลิตข้าวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการใช้วิธีการธรรมชาติและใช้เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด เพื่อลดปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

ซึ่งเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จะประกอบด้วย

แนวโน้มการผลิตข้าวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย
หลักเกณฑ์การปลูกข้าวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
การใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุที่เหลือจากการเก็บเกี่ยวข้าวและการสีข้าว
กระบวนการผลิตข้าวในโรงสีด้วยเทคโนโลยีสะอาด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
ส่วนมลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรม กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ
โทรศัพท์ 0 2298 2339 โทรสาร 02 298 2357
หรือ ห้องสมุด กรมควบคุมมลพิษ
92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2298 2072,83, หรือ 88 โทรสาร 02 298 2002


ปรับปรุงล่าสุด: 12 ก.ย. 61 เวลา 10:45:32

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.