502 Bad Gateway


nginx
PCD : Publications

ค้นหาสื่อสิ่งพิมพ์ในห้องสมุดคพ.ได้ 24 ชม.

: คู่มือการตรวจวัดระดับเสียงของรถยนต์สามล้อ

คู่มือการตรวจวัดระดับเสียงของรถยนต์สามล้อ

คู่มือการตรวจวัดระดับเสียงของรถยนต์สามล้อ

รวบรวมเทคนิค วิธีการ เครื่องมือและอุปกรณ์ ในการตรวจวัดระดับเสียงของรถยนต์สามล้อ ตาม ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดระดับเสียง ของรถยนต์สามล้อ ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2552 โดยเรียบเรียง อย่างเป็นลำดับขั้นตอน เข้าใจง่าย สะดวกต่อการใช้งาน รวมทั้งประเด็น ปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้ ความ เข้าใจเกี่ยวกับการตรวจวัดระดับเสียงของรถยนต์สามล้อที่ถูกต้องให้กับ เจ้าหน้าที่ทั้งภาครัฐ เอกชน ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป

ซึ่งเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จะประกอบด้วย

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมาตรฐานระดับเสียง
เครื่องมือ และอุปกรณ์
การเตรียมก่อนออกภาคสนาม
การตรวจวัดระดับเสียง
สรุปขั้นตอนการเตรียมและตรวจวัดระดับเสียง

ผู้ที่สนใจสามารถอ่าน "คู่มือการตรวจวัดระดับเสียงของรถยนต์สามล้อ" ได้ด้วยโปรแกรม Acrobat Reader
ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ (ขนาดไฟล์ 2.11 MB)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
ส่วนมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน
กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ
โทร. 0 2298 2374-6 โทรสาร 0 2298 2380

ปรับปรุงล่าสุด: 12 ก.ย. 61 เวลา 10:45:32

404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.