502 Bad Gateway


nginx
PCD : Publications

ค้นหาสื่อสิ่งพิมพ์ในห้องสมุดคพ.ได้ 24 ชม.


คู่มือการตรวจวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศ

วิธีการเก็บตัวอย่างเพื่อวัดปริมาณฝุ่น และก๊าซภายในปล่องโรงงาน

คู่มือฯ เล่มนี้ ได้รวบรวมวิธีการเก็บตัวอย่างเพื่อวัดปริมาณฝุ่น จากปล่องโรงงานอุตสาหกรรม โดยเรียบเรียงเป็นลำดับขั้นตอน หลักการ วิธีการใช้งาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเก็บตัวอย่างเพื่อวัดปริมาณฝุ่น และก๊าซภายในปล่องโรงงานอุตสาหกรรม เหมาะสำหรับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานในภาครัฐ ทั้งส่วนกลางและท้องถิ่น เอกชน ตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วไป ให้สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการเก็บตัวอย่าง ได้เองอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จะประกอบด้วย

บทนำ
การหาตำแหน่งและจำนวนจุดเก็บตัวอย่าง
การหาความเร็วและอัตราการไหลของก๊าซในปล่องด้วย Pitot Tube
วิธีการหาน้ำหนักโมเลกุลของอากาศ
การหาปริมาณความชื้นของอากาศในปล่อง
วิธีการเก็บตัวอย่างเพื่อหารปริมาณฝุ่นในปล่อง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ หรือ
ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้ที่ ห้องสมุด กรมควบคุมมลพิษ
92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2298 2072,83, หรือ 88 โทรสาร 02 298 2002
email: Emission(at)pcd(dot)go(dot)th
ปรับปรุงล่าสุด: 12 ก.ย. 61 เวลา 10:45:32

404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.