Connection Failure PCD : Publications

ค้นหาสื่อสิ่งพิมพ์ในห้องสมุดคพ.ได้ 24 ชม.


คู่มือเกณฑ์ปฏิบัติสำหรับสถานที่เก็บสารเคมีขนาดเล็ก

คู่มือปฏิบัติการภาคสนามสำหรับผู้บัญชาการ
ณ ที่เกิดเหตุอุบัติภัยจากสารเคมี


คู่มือปฏิบัติการภาคสนามสำหรับผู้บัญชาการ ณ ที่เกิดเหตุเป็นเอกสารแนะนำสำหรับ การปฏิบัติการตอบโต้เหตุฉุกเฉินตาม
ระบบบัญชาการเหตุการณ์หรือระบบบัญชาการ ณ ที่เกิดเหตุ
(Incident Command System : ICS) ซึ่งเป็นระบบที่พัฒนาขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาและมีการใช้กันแพร่หลายโดยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการฉุกเฉินในการตอบโต้อุบัติภัย

ซึ่งเนื้อหาในคู่มือเล่มนี้จะประกอบด้วย

บทนำ
การจัดการองค์กรในการตอบโต้เหตุฉุกเฉินตาม
ระบบบัญชาการ ณ ที่เกิดเหตุ
เป้าหมายและกลยุทธ์ในการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน
การประสานงานระหว่างหน่วยงานและผู้มีส่วน
รับผิดชอบ
หน่วยบัญชาการระดับชาติและหน่วยบัญชาการระดับภาค
หน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการฉุกเฉิน
หน่วยบัญชาการ ณ ที่เกิดเหตุ
ส่วนปฏิบัติการ
ส่วนวางแผน
ส่วนส่งกำลังบำรุง
ส่วนการเงิน/การบริหาร
กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการเฉพาะเหตุและ
การประชุมที่เกี่ยวข้อง
การจัดแสดงสถานการณ์เหตุฉุกเฉิน
เหตุฉุกเฉินจากสารเคมี

ผู้ที่สนใจสามารถอ่าน "คู่มือปฏิบัติการภาคสนามสำหรับผู้บัญชาการ ณ ที่เกิดเหตุอุบัติภัยจากสารเคมี"
ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ (ขนาดไฟล์ 2.41MB)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ ส่วนสารอันตราย กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ
โทร. 0 2298 2439 โทรสาร 0 2298 2425
email: sasivimon(dot)n(at)pcd(dot)go(dot)th
หรือที่ ห้องสมุด กรมควบคุมมลพิษ

ปรับปรุงล่าสุด: 27 เม.ย. 60 เวลา 10:58:14

404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.