502 Bad Gateway


nginx
PCD : Publications

ค้นหาสื่อสิ่งพิมพ์ในห้องสมุดคพ.ได้ 24 ชม.


PRTR

คู่มือการเก็บตัวอย่างตะกอนดิน
จุดประสงค์เพื่อการให้การเก็บตัวอย่างตะกอนดินจากสถานที่ปนเปื้อนของเสียอันตรายมีวิธีการที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ผู้ที่ใช้คู่มืออาจเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือที่ปรึกษาที่ทำหน้าที่เก็บตัวอย่างตะกอนดิน ทั้งนี้ ขั้นตอนและวิธีการเก็บตัวอย่างต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองจากผู้บัญชาการในที่เกิดเหตุ นักพิษวิทยา หรือผู้จัดการโครงการ ก่อนลงมือปฏิบัติจริง

ประกอบไปด้วยรายละเอียดเนื้อหา ดังนี้

บทนำ
ความรับผิดชอบ
บทสรุประเบียบวิธีการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการเตรียมการ
อุปกรณ์เก็บตัวอย่าง
สิ่งรบกวนและปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
ขั้นตอนการเก็บตัวอย่าง
การรักษาสภาพตัวอย่าง
การขจัดสิ่งปนเปื้อนอุปกรณ์เก็บตัวอย่าง
การทำความสะอาดในพื้นที่

ผู้ที่สนใจสามารถอ่านเอกสาร "คู่มือการเก็บตัวอย่างตะกอนดิน"
ได้ด้วยโปรแกรม Acrobat Reader ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ (ขนาดไฟล์ 1.22 MB)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ
โทร. 0 2298 2439, 0 2298 2442 โทรสาร 0 2298 2442
ปรับปรุงล่าสุด: 27 เม.ย. 60 เวลา 10:58:14

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.