Connection Failure PCD : Publications

ค้นหาสื่อสิ่งพิมพ์ในห้องสมุดคพ.ได้ 24 ชม.


ManualJunkPCD

คู่มือขั้นตอนการประสานงานการจัดการการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม

คู่มือขั้นตอนการประสานงานการจัดการการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น รวมทั้งประชาชนผู้สนใจได้รับความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม ตั้งแต่การรับแจ้งเหตุจนถึงการดำเนินการแก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

ซึ่งเนื้อหาสาระสำคัญของคู่มือฉบับนี้ ประกอบด้วย

การรับแจ้งเหตุและกำหนดทีมงานตรวจสอบ์
กระบวนการตรวจสอบและรายงาน
การจัดการกองกากอุตสาหกรรม
การประเมินความเสียหายพื้นที่ปนเปื้อนเพื่อปรับปรุงหรือฟื้นฟูพื้นที่
ผู้แจ้งเหตุการณ์กระทำความผิดหรือผู้ร้องเรียนมีสิทธิได้รับเงินสินบน
การประเมินความเสี่ยงการรับสัมผัส (Risk Assessment)
รายชื่อ ที่อยู่ ช่องทางการติดต่อโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม

ผู้ที่สนใจสามารถอ่าน คู่มือขั้นตอนการประสานงานการจัดการการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม
ได้ด้วยโปรแกรม Acrobat Reader ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ (ขนาดไฟล์ 31.2 MB )

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ
โทร. 0 2298 2408-11 โทรสาร 0 2298 2409
email: chem@pcd.go.th
หรือที่ ห้องสมุด กรมควบคุมมลพิษ

ปรับปรุงล่าสุด: 27 เม.ย. 60 เวลา 10:58:14

404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.