502 Bad Gateway


nginx
PCD : Publications

ค้นหาสื่อสิ่งพิมพ์ในห้องสมุดคพ.ได้ 24 ชม.


PRTR

คู่มือการดำเนินการเบื้องต้นเมื่อพบเหตุฉุกเฉินสารเคมีและวัตถุอันตราย
การเกิดอุบัติภัยเกี่ยวกับสารเคมี อาทิ การหกรั่วไหล เพลิงไหม้หรือ การระเบิดจากกิจกรรมต่างๆ ทั้งจากการผลิต การเก็บรักษาและการ ขนส่งที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งคงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าอุบัติภัยแต่ละครั้งมิได้จำกัด เฉพาะโรงงานสารเคมีเท่านั้น แต่ยังได้สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอันมาก ทั้งนี้ “คุณ” ในฐานะประชาชน ที่อาจพบเห็นหรือได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุบัติภัยดังกล่าว ก็สามารถ ดำเนินการเบื้องต้น โดยการแจ้งข้อมูลที่จำเป็นต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังจะได้กล่าวถึงในคู่มือ “การดำเนินการเบื้องต้นเมื่อพบเหตุฉุกเฉิน สารเคมีและวัตถุอันตราย” เล่มนี้

ประกอบไปด้วยรายละเอียดเนื้อหา ดังนี้

การดำเนินการเบื้องต้นเมื่อเกิดอุบัติภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย
การบ่งชี้วัสดุอันตรายจากลักษณะถังบรรจุสารเคมี
สัญลักษณ์ที่ติดบนภาชนะบรรจุสารเคมีและวัตถุอันตราย
ป้ายบอกรหัสและสัญลักษณ์ของสารเคมีที่ติดไว้ด้านข้างและหลังภาชนะบรรจุ
สารเคมีที่ทำปฏิกิริยากับน้ำแล้วให้ก๊าซพิษ

ผู้ที่สนใจสามารถอ่านเอกสาร "คู่มือการดำเนินการเบื้องต้นเมื่อพบเหตุฉุกเฉินสารเคมีและวัตถุอันตราย"
ได้ด้วยโปรแกรม Acrobat Reader ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ (ขนาดไฟล์ 4.91 MB)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ
โทร. 0 2298 2439, 0 2298 2442 โทรสาร 0 2298 2442
ปรับปรุงล่าสุด: 27 เม.ย. 60 เวลา 10:58:14

404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.