Connection Failure PCD : Publications

ค้นหาสื่อสิ่งพิมพ์ในห้องสมุดคพ.ได้ 24 ชม.


 จดหมายข่าวฟื้นฟูคลิตี้ ปี่ที่1 ฉบับที่1

จดหมายข่าว "ฟื้นฟูคลิตี้"

คพ. จัดทำขื้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สร้างความรู้ ความเข้าใจถึงการดำเนินงานของ คพ. ในการแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนสารตะกั่ว การฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่บริเวณห้วยคลิตี้ และผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในลำห้วยคลิตี้ ประกอบด้วยคุณภาพ นํ้า ตะกอนดินท้องนํ้า ดิน พืชผัก สัตว์นํ้า การป้องกันการปนเปื้อนสารตะกั่วลงสู่ลำห้วยคลิตี้จากพื้นที่เสี่ยง รวมถึงการนำ สาระน่ารู้ด้านสุขภาพ อันตรายสารเคมีจากการเกษตร ซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวกับการดำรงชีพของประชาชนใน พื้นที่


ผู้ที่สนใจสามารถอ่าน " จดหมายข่าว "ฟื้นฟูคลิตี้" " ได้ด้วยโปรแกรม Acrobat Reader

ดาวน์โหลด
ปีที่ 5 ฉบับที่ 5 เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2560 (ขนาดไฟล์ 23.3 MB)
ปีที่ 5 ฉบับที่ 4 เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2560 (ขนาดไฟล์ 2.97 MB)
ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 เดือนมีนาคม - เมษายน 2560 (ขนาดไฟล์ 2.89 MB)
ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2560 (ขนาดไฟล์ 7.44 MB)
ปีที่ 5 ฉบับ ที่ 1 เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2559 (ขนาดไฟล์ 7.0 MB)
ปีที่ 4 ฉบับ ที่ 5 เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2559 (ขนาดไฟล์ 6.94 MB)
ปีที่ 4 ฉบับ ที่ 4 เดือนพฤษภาคม- มิถุนายน 2559 (ขนาดไฟล์ 9.45 MB)
ปีที่ 4 ฉบับ ที่ 3 เดือนมีนาคม - เมษายน 2559 (ขนาดไฟล์ 1.42 MB)
ปีที่ 4 ฉบับ ที่ 2 เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2559 (ขนาดไฟล์ 929 KB)
ปีที่ 4 ฉบับ ที่ 1 เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2558 (ขนาดไฟล์ 5.48 MB)
ปีที่ 3 ฉบับ ที่ 5 เดือนกันยายน - ตุลาคม 2558 (ขนาดไฟล์ 7.07 MB)
ปีที่ 3 ฉบับ ที่ 4 เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2558 (ขนาดไฟล์ 7.28 MB)
ปีที่ 3 ฉบับ ที่ 3 เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2558 (ขนาดไฟล์ 12.4 MB)
ปีที่ 3 ฉบับ ที่ 2 เดือนมีนาคม - เมษายน 2558 (ขนาดไฟล์ 5.59 MB)
ปีที่ 3 ฉบับ ที่ 1 เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2558 (ขนาดไฟล์ 970 KB)
ปีที่ 2 ฉบับ ที่ 5 เดือนมิถุนายน- กรกฎาคม 2557 (ขนาดไฟล์ 10.8 MB)
ปีที่ 2 ฉบับ ที่ 4 เดือนเมษายน- พฤษภาคม 2557 (ขนาดไฟล์ 10.6 MB)
ปีที่ 2 ฉบับ ที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2557 (ขนาดไฟล์ 1.03 MB)
ปีที่ 2 ฉบับ ที่ 2 เดือนธันวาคม 2556 - มกราคม 2557 (ขนาดไฟล์ 1.00 MB)
ปีที่ 2 ฉบับ ที่ 1 เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2556 (ขนาดไฟล์ 1.08 MB)
ปีที่ 1 ฉบับ ที่ 1 เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2556 (ขนาดไฟล์ 2.91 MB)

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมมลพิษ
โทร. 0 2298 2082-84 โทรสาร 0 2298 22085
email: Pr(at)pcd(dot)go(dot)th,
หรือที่ ห้องสมุด กรมควบคุมมลพิษ
92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ปรับปรุงล่าสุด: 27 เม.ย. 60 เวลา 10:58:15

404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.