Connection Failure PCD : Publications

ค้นหาสื่อสิ่งพิมพ์ในห้องสมุดคพ.ได้ 24 ชม.


   
วารสาร ข่าวสารอากาศและเสียง ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 (25)

วารสาร ข่าวสารอากาศและเสียง ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 (25)
ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2557

เรื่องน่าสนใจในฉบับ

เกร็ดน่ารู้ :
- มาปลูกต้นไม้เพื่อลดสาร VOCs กันเถอะ
- Car Free Day วันปลอดรถ
- พฤติกรรมการขับขี่รถยนต์กับ ปัญหามลพิษทางอากาศ
- การตรวจสอบสถานการณ์มลพิษทางอากาศ และเสียงจากรถยนต์ใช้งาน
- กระบบการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ในบรรยากาศ
- ฝุ่นฟุ้งกระจาย คืออะไร
งานวิจัย :
- อาเซียนกับการแก้ไขปัญหามลพิษ หมอกควันข้ามแดน
- การประเมินปริมาณการปลดปล่อย ก๊าซเรือนกระจกจากรถยนต์ดัดแปลง ในกรุงเทพมหานคร
เก็บมาเล่า:
- ระบบบันทึกข้อมูลมลพิษจากยานพาหนะ AutoTest4Thai

ผู้ที่สนใจสามารถอ่าน "ข่าวสารอากาศและเสียง ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 (25) " ได้ คลิกที่นี่ (13.9 MB)

   
วารสาร ข่าวสารอากาศและเสียง ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (24)

วารสาร ข่าวสารอากาศและเสียง ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (24)
ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2557

เรื่องน่าสนใจในฉบับ

เกร็ดน่ารู้ :
- จาก วูวูเซล่า ไป ดิอาโบลิกา
บทความ :
- การลดผลกระทบทางเสียงจากสถานบันเทิง
- มาทำความรู้จักกับสาร PAHs กันเถอะ
สาระน่ารู้:
- Transport NAMA มาตรการ ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ขยายข่าว :
- ประเมินการระบายสารมลพิษจากรถยนต์ จ.ระยอง

ผู้ที่สนใจสามารถอ่าน "ข่าวสารอากาศและเสียง ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (24) " ได้ คลิกที่นี่ (13.3 MB)

   
วารสาร ข่าวสารอากาศและเสียง ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (23)

วารสาร ข่าวสารอากาศและเสียง ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (23)
ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2557

เรื่องน่าสนใจในฉบับ

ขยายข่าว :
- สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ฉลองความสัมพันธ์ ไทย – ลาว 60 ปี
- facebook กรมควบคุมมลพิษ ยิ่ง Like ยิ่งใกล้
- หลักเกณฑ์การปฏิบัติที่ดี ด้านสิ่งแวดล้อม สำหรับการ ประกอบกิจการเหมืองหิน โรงโม่บดหรือย่อยหิน และโรงงานปูนขาว
- คุณภาพอากาศ บ่อขยะสมุทรปราการ
เก็บมาเล่า :
- คุณภาพอากาศ เกาะเสม็ด กรณีท่อส่งน้ำมันดิบรั่วไหลกลางทะเล จังหวัดระยอง
- ประสบการณ์ในต่างแดน "การควบคุมการทดสอบ OBD"
สาระน่ารู้:
- การกำหนดค่ามาตรฐาน Environmental INFORMATIONGRAPHIC : Less is More
ข่าวกิจกรรม :
- การอบรม การติดตามตรวจสอบ คุณภาพอากาศและเสียง
- การศึกษาข้อมูลพื้นฐานด้านอากาศ และเสียง รับเปิดประชาคมอาเซียน

ผู้ที่สนใจสามารถอ่าน "ข่าวสารอากาศและเสียง ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (23) " ได้ คลิกที่นี่ (2.30 MB)

   
วารสาร ข่าวสารอากาศและเสียง ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 (22)

วารสาร ข่าวสารอากาศและเสียง ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 (22)
ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2556

เรื่องน่าสนใจในฉบับ

ขยายข่าว :
- การติดตั้งและใช้งานแอพพลิเคชั่น Air4Thai เบื้องต้น
- ชั้นหนังสือเคลื่อนที่ใน Air4Thai
- ใช้เครื่องขยายเสียงรถโฆษณาแบบไม่รบกวนใคร
สาระน่ารู้ :
- ระบบควบคุมไอน้ำมันเชื้อเพลิงคืออะไร
บทความ :
- การกำหนดค่ามาตรฐาน คุณภาพอากาศภายในอาคาร ความจำเป็นหรือตามกระแส
- การเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของสารอินทรย์ระเหยง่ายรายฤดูกาล ในจังหวัดระยอง
เก็บมาเล่า :
- "แลกเปลี่ยนเรียนรู้" ทำเนียบการปลดเปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษในประเทศญี่ปุ่น
ข่าวกิจกรรม :
- การอบรม การเก็บตัวอย่าง สารอินทรย์ระเหยง่ายในบรรยากาศ
- การศึกษาข้อมูลพื้นฐานด้านอากาศ และเสียง รับเปิดประชาคมอาเซียน

ผู้ที่สนใจสามารถอ่าน "ข่าวสารอากาศและเสียง ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 (22) " ได้ คลิกที่นี่ ( 14.7 MB)

   
วารสาร ข่าวสารอากาศและเสียง ปีที่ 6 ฉบับที่ 2(19)

วารสาร ข่าวสารอากาศและเสียง ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 (21)
ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2556

เรื่องน่าสนใจในฉบับ

เก็บมาเล่า :
- ร่วมคิด ร่วมพัฒนา เพื่อคุณภาพอากาศที่ดีของชุมชนเมือง
- ประชุมรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมหมอกควันข้ามแดน ย้ำคุมปัญหาไฟในป่าพรุ
- การประชุมนานาชาติด้านการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
บทความ:
- ไอเสียจากเครื่องยนต์ดีเซล อันตรายขนาดไหน ?
ขยายข่าว:
- สัมนา สร้างความตระหนักรู้มลพิษทางอากาศ
- คุณภาพอากาศในอาคารสำคัญไฉน
สถานการณ์ระดับเสียง:
- เสียงสุวรรณภูมิปีที่ 7

ผู้ที่สนใจสามารถอ่าน "ข่าวสารอากาศและเสียง ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 (21) " ได้ คลิกที่นี่ ( 14.7 MB)

   
วารสาร ข่าวสารอากาศและเสียง ปีที่ 6 ฉบับที่ 2(19)

วารสาร ข่าวสารอากาศและเสียง ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (19)
ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2556

เรื่องน่าสนใจในฉบับ

ขยายข่าว :
- ความร่วมมือประเทศกลุ่มแม่น้ำโขงในการแก้ไขปัญหาหมอกควัน
- รู้คุณภาพอากาศผ่ายเว็บ aqmthai.com
บทความ:
- ปัญญาประดิษฐ์ กับการจักการวางแผนคุณภาพอากาศ
- คาร์บอนไดออกไซด์ มลพิษรอบตัวที่ใกล้เกินคาด
- ORVR เทคโนโลยีคุมไอระเหยน้ำมันจากรถยนต์
สาระน่ารู้:
- คุมรถปล่อยมลพิษก่อนให้วิ่งในท้องถนนไทย
- ขับขี่จักรยานอย่างไร ให้ถูกกฎหมายและถึงจุดหมายอย่างปลอดภัย
ข่าวกิจกรรม:
- การฝึกปฏิบัติในงาน และการตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียงจากสถานี

ผู้ที่สนใจสามารถอ่าน "ข่าวสารอากาศและเสียง ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (19) " ได้ คลิกที่นี่ ( 47.2 MB)

   
วารสาร ข่าวสารอากาศและเสียง ปีที่ 5 ฉบับที่ 4(18)

วารสาร ข่าวสารอากาศและเสียง ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (19)
ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2556

เรื่องน่าสนใจในฉบับ

ข่าวกิจกรรม :
- คาราวานลดมลพิษ คลินิกสิ่งแวดล้อม
สัมภาษณ์พิเศษ:
- จากภูมิภาค สู่ส่วนกลาง เพื่อภารกิจงานอากาศและเสียงของประเทศ "ผอ.สจอ."
ขยายข่าว:
- น้องใบไม้ ชวนหมู่เฮางดเผา
- หนาวนี้ที่ปักกิ่ง กับวิกฤติหมอกควันหน้าแล้ง
เก็บมาเล่า:
- BOQ ฮ่องกง เวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการคุณภาพอากาศ
- ของฝากจากแดนอาทิตย์อุทัย ผลงานวิจัยด้านฝนกรด
บทความ:
- Ldn - วัดเสียงเครื่องบิน
อ่านดีๆ มีรางวัล:

ผู้ที่สนใจสามารถอ่าน "ข่าวสารอากาศและเสียง ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (19) " ได้ คลิกที่นี่ ( 181 MB)

   
วารสาร ข่าวสารอากาศและเสียง ปีที่ 5 ฉบับที่ 4(18)

วารสาร ข่าวสารอากาศและเสียง ปีที่ 5 ฉบับที่ 4 (18)
ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2555

เรื่องน่าสนใจในฉบับ

สาระน่ารู้ :
- เสียงคอนเสิร์ต... กฏ ระเบียบที่ควรรู้
ขยายข่าว:
- 8 มาตราการแก้ไขปัญหาฝุ่นภาคเหนือ
- Air4 Thai Application รูปแบบใหม่ของการรายงานคุณภาพอากาศของไทย
บทความ:
- อุตฯ ภาคเหนือช่วยลดมลพิษอย่างไร ในภาวะระวังภัยหมอกควัน
- กฎกระทรวง ม.80 คุมโรงงานเบี้ยวบำบัดน้ำเสีย
- ldling Stop Devices เทคโนโลยีรถยนต์เพื่อสิ่งแวดล้อม
เก็บมาเล่า:
- โอโซน อะไร อย่างไร ทำไม : เพื่อคุณภาพอากาศที่ดีกว่า
ข่าวกิจกรรม:
- รวมพลังสู้หมอกควัน
- เพิ่มศักยภาพ สสภ. จัดการอากาศและเสียง

ผู้ที่สนใจสามารถอ่าน "ข่าวสารอากาศและเสียง ปีที่ 5 ฉบับที่ 4 (18) " ได้ คลิกที่นี่ ( 27.7 MB)

   
วารสาร ข่าวสารอากาศและเสียง ปีที่ 5 ฉบับที่ 2

วารสาร ข่าวสารอากาศและเสียง ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 (17)
ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2555

เรื่องน่าสนใจในฉบับ

บทความ :
- ฟ้าใสไร้เสียงรบกวน ในโอลิมปิก 2012
- จัดจราจรโอลิมปิก ลดรถติดรถมลพิษอากาศ
- อากาศสะอาศ... ปักกิ่งเกมส์สู่ลอนดอนเกมส์
- มลพิษ กับการออกกำลังกายสำคัญระดับโอลิมปิก
- เสียงดัง ก้องฟ้า กีฬาโอลิมปิก
- ฝุ่นนั้นสำคัญไฉน (ตอนจบ)
เก็บมาเล่า :
- ทำเนียบการปลดปล่อยการเคลื่อยย้ายมลพิษในญี่ปุ่น
ข่าวกิจกรรม :
- อาสาเข้มแข็ง..พิทักษ์สิ่งแวดล้อมระยอง
- ชาวเหนือพร้อมลุย...ลดภัยหมอกควัน

ผู้ที่สนใจสามารถอ่าน "ข่าวสารอากาศและเสียง ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 (17) " ได้ คลิกที่นี่ ( 77.7 MB)

   
วารสาร ข่าวสารอากาศและเสียง ปีที่ 5 ฉบับที่ 2

วารสาร ข่าวสารอากาศและเสียง ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (16)
ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2555

เรื่องน่าสนใจในฉบับ

สาระน่ารู้ :
- ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยผู้ควบคุมระบบบำบัดอากาศเสีย
- กลิ่นแรงแค่ไหนก็วัดได้
บทความ :
- มาทำความรู้จักกับ "FFV Conversion Kit" ที่ใช้ติดตั้งในรถยนต์กันเถาะ
- ฝุ่นนั้นสำคัญไฉน (ตอนที่ 2)
เก็บมาเล่า :
- หมอกควันภาคเหนือ จัดการอย่างบูรณาการ
- Low Carbon Green Growth นโยบายการพัฒนาชาติเกาหลีใต้
- เยาวชนรุ่นใหม่หัวใจรักษ์สิ่งแวดล้อม
อ่านดี ๆ มีรางวัล :

ผู้ที่สนใจสามารถอ่าน "ข่าวสารอากาศและเสียง ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (16) " ได้ คลิกที่นี่ ( 99.1 MB)

   
วารสาร ข่าวสารอากาศและเสียง ปีที่ 5 ฉบับที่ 1

วารสาร ข่าวสารอากาศและเสียง ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (15)
ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2555

เรื่องน่าสนใจในฉบับ

เก็บมาเล่า :
- รู้คุณภาพอากาศผ่านจอแสดงผล
- อังกฤษกับการจัดการมลพิษอุตสาหกรรม
เกร็ดน่ารู้ :
-สหภาพยุโรปเตรียมบังคับใช้มาตรฐานมลพิษ รถจักรยานยนต์ฉบับใหม
-รู้เท่าทันเทคโนโลยีรถยนต์ : OBD จะช่วยลดมลพิษและประหยัดเชื้อเพลิงได้อย่างไร?
-มลพิษทางแสง
ขยายข่าว :
- ชุมชนมาตรฐาน หมู่บ้านปลอดการเผา...
บทความ :
- ฝุ่นนั้นสำคัญไฉน (ตอนที่ 1)
อ่านดี ๆ มีรางวัล :

ผู้ที่สนใจสามารถอ่าน "ข่าวสารอากาศและเสียง ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (15) " ได้ คลิกที่นี่ ( 11.6 MB)

   
วารสาร ข่าวสารอากาศและเสียง ปีที่ 4 ฉบับที่ 3

วารสาร ข่าวสารอากาศและเสียง ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 (14)
ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2554

เรื่องน่าสนใจในฉบับ

เก็บมาเล่า :
- ขึ้นบัญชีผู้ทดสอบกลิ่น
- “จากน้ำหลาก” สู่ “น้ำใจ” ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
- การประชุมที่โฮจิมินห์ชี้พื้นที่เอเชียตะวันออก
- มากกว่าครึ่งน้ำฝนมีสภาพกรด
- กลุ่มประเทศอาเซียนร่วมแก้ไขปัญหาหมอกควัน
เกร็ดน่ารู้ :
-Ldn คืออะไร ???
ขยายข่าว :
- เทคนิคการช่วยเหลือตัวเองหลังน้ำท่วม
- เยาวชนกับสิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียน
สาระดี :
- สั่นสะเทือนอย่างไร ... ถึงจะกระทบ
มาตรฐาน :
- จากอดีตถึงปัจจุบัน ... มาตรฐานระดับเสียง
- และความสั่นสะเทือน
อ่านดี ๆ มีรางวัล :

ผู้ที่สนใจสามารถอ่าน "ข่าวสารอากาศและเสียง ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 (14) " ได้ คลิกที่นี่ ( 46.1 MB)

   
วารสาร ข่าวสารอากาศและเสียง ปีที่ 4 ฉบับที่ 3

วารสาร ข่าวสารอากาศและเสียง ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 (13)
ประจำเดือน กรกฏาคม - กันยายน พ.ศ. 2554

เรื่องเด่นในฉบับ

ข่าวกิจกรรม :
- เครือข่ายอาสาสมัครผู้พิทักษ์สิ่งแวดล้อมระยอง
บทความ :
-โอโซน ดีหรือร้าย (ตอนจบ)
- ห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะแห่งแรกในไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 และ ISO 14001
- "มารู้จักกับ 3 เปลี่ยน" เมื่อนำแก๊สโซฮอล์มาใช้เป็นเชื้อเพลิงกับรถยนต์
เก็บมาเล่า :
- ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออกกับการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ การประชุมด้านสุขภาพ VS คุณภาพอากาศ
- นโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมของญี่ปุ่น
- การเผชิญหน้ากับมลพิษสิ่งแวดล้อมในจีน

ผู้ที่สนใจสามารถอ่าน "ข่าวสารอากาศและเสียง ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 (13) " ได้ คลิกที่นี่ ( 83.0 MB)

   
วารสาร ข่าวสารอากาศและเสียง ปีที่ 4 ฉบับที่ 2

วารสาร ข่าวสารอากาศและเสียง ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (12)
ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2554

เรื่องเด่นในฉบับ

เกร็ดน่ารู้ :
- มาตรฐานยูโร 4 ?
บทความ :
- OBD เซนเซอร์อัจฉริยะ
- ควบคุมการปล่อยมลพิษรถยนต์
- รู้เท่าทันการณ์โลกร้อนที่สิงคโปร์
- รู้จักเชื้อเพลิงทางเลือกกันแล้ว...จะเลือกใช้อะไรดี ?
- โอโซน ดีหรือร้าย (ตอนที่ 3)
เก็บมาเล่า :
- ไทยเฝ้าระวังรังสีจากญี่ปุ่น
- ทำอย่างไรให้โรงโม่ไร้ฝุ่น
- ท้องถิ่นยุคใหม่ร่วมสร้างเมืองฟ้าใส
- อ่านดี ๆ มีรางวัล

ผู้ที่สนใจสามารถอ่าน "ข่าวสารอากาศและเสียง ปีที่ 4 ฉบับที่ 2(12) " ได้ คลิกที่นี่ ( 18.6 MB)

   
วารสาร ข่าวสารอากาศและเสียง ปีที่ 4 ฉบับที่ 1

วารสาร ข่าวสารอากาศและเสียง ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (11)
ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2554

เรื่องเด่นในฉบับ

เก็บมาเล่า :
- ก้าวไกลไปกับสถานการณ์ฝนกรด
- ไทยผลักดันแก้ปัญหามลพิษหมอกควันระดับภูมิภาค
- รู้เท่าทันการณ์โลกร้อนที่สิงคโปร์
- ทิศทางฟ้าใส ลดเสียงใน กทม.
บทความ :
- โอโซน ดีหรือร้าย (ตอนที่ 2)
- ใช้รถยนต์เชื้อเพลิงร่วม (Dual Fuel) แล้วจะช่วยลดมลพิษและประหยัดพลังงานจริงหรือ?
ข่าวกิจกรรม
- เครือข่ายอาสาสมัคร “ผู้พิทักษ์สิ่งแวดล้อมระยอง”
- การเสริมสร้างจิตสาธารณะพิทักษ์คุณภาพอากาศและเสียงเชียงใหม่
- สัมมนาแนวทางพัฒนาเหมืองแร่ โรงโม่บด ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ลดได้ รถดี ... ทำดีเพื่อแผ่นดิน

ผู้ที่สนใจสามารถอ่าน "ข่าวสารอากาศและเสียง ปีที่ 4 ฉบับที่ 1(11) " ได้ คลิกที่นี่ ( 18.5 MB)

   
วารสาร ข่าวสารอากาศและเสียง ปีที่ 3 ฉบับที่ 4

วารสาร ข่าวสารอากาศและเสียง ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 (10)
ประจำเดือน ตุลาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2553

เรื่องเด่นในฉบับ

รู้จักกันไว้ : ผู้บริหารด้านอากาศและเสียง คนใหม่
เก็บมาเล่า :
- เพื่อคุณภาพอากาศและสุขภาพอนามัยที่ดีในภูมิภาคเอเซีย
- ความร่วมมืออาเซียนด้านหมอกควันข้ามแดนและสิ่งแวดล้อม
- การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ในเกาหลีและจีน
บทความ :
- โอโซน ดีหรือร้าย (ตอนที่ 1)
- LNG เชื้อเพลิงใหม่ กับเรือคลองแสนแสบ
- ร่วมลดมลพิษ กับรถติด CNG
สาระน่ารู้ : ใคร ๆ ก็เก็บตัวอย่างอากาศได้
ข่าวกิจกรรม
- Car Free Day 2010
- ชุมชนมาบตาพุดรับมอบอุปกรณ์เก็บตัวอย่างอากาศอย่างง่าย

ผู้ที่สนใจสามารถอ่าน "ข่าวสารอากาศและเสียง ปีที่ 3 ฉบับที่ 4(10) " ได้ คลิกที่นี่ ( 16.5 MB)

   
วารสาร ข่าวสารอากาศและเสียง ปีที่ 3 ฉบับที่ 3

วารสาร ข่าวสารอากาศและเสียง ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 (9)
ประจำเดือน กรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. 2553

เรื่องเด่นในฉบับ

เก็บมาเล่า :
- วูวูเซล่า เสียงหลงจากบอลโลก
- ไฟป่าพรุควนเคร็ง
- เถ้หมอกควันในยุโรป จากรัสเซียถึงสเปน โปรตุเกส
- ความร่วมมือในระดับภูมิภาค ด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และ คุณภาพอากาศ
ถามมา - ตอบไป : เชื้อเพลิงเตาเผาศพ
บทความ :
- ผงฝุ่นคาร์บอนดำในบรรยากาศ และภาวะโลกร้อน
- มาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกัน ผลกระทบต่ออาคาร
สาระน่ารู้ : มลพิษทางอากาศจากการเผายางรถยนต์
ข่าวกิจกรรม
- งานมอบรางวัล “โรงโม่ เหมืองหิน ติดดาว”
- การฝึกอบรมการเสริมสร้างการมีส่วนร่วม พิทักษ์คุณภาพอากาศระยอง

ผู้ที่สนใจสามารถอ่าน "ข่าวสารอากาศและเสียง ปีที่ 3 ฉบับที่ 3(9) " ได้ คลิกที่นี่ ( 9.72 MB)

   
วารสาร ข่าวสารอากาศและเสียง ปีที่ 3 ฉบับที่ 2

วารสาร ข่าวสารอากาศและเสียง ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (8)
ประจำเดือน เมษายน – มิถุนายน พ.ศ. 2553

เรื่องเด่นในฉบับ

เก็บมาเล่า :
- ความห่วงใยของประเทศในเอเชียต่อปัญหาคุณภาพอากาศ
- เรื่องเล่าจากประเทศเพื่อนบ้าน
- เถ้าถ่านและหมอกควันจากภูเขาไฟระเบิดในไอซ์แลนด์
สถานการณ์คุณภาพอากาศและเสียง : สรุปสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ ปี 2553
บทความ :
- การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นตามบริบทของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
- งานวิจัยในญี่ปุ่น เรื่องดีที่เก็บมาฝาก
- ขับรถดี ก็ลดเสียงได้
-
ข่าวกิจกรรม
สนุกคิด

ผู้ที่สนใจสามารถอ่าน "ข่าวสารอากาศและเสียง ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 " ได้ คลิกที่นี่ ( 10.6 MB)

   
วารสาร ข่าวสารอากาศและเสียง ปีที่ 3 ฉบับที่ 1

วารสาร ข่าวสารอากาศและเสียง ปีที่ 3 ฉบับที่ 1
ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2553

เรื่องเด่นในฉบับ

เก็บมาเล่า :
- พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในที่โล่ง และมลพิษหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ
- โครงการ “Clean Air for Smaller Cities in the ASEAN Region” (ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลเยอรมันและรัฐบาลไทย ผ่าน ASEAN Secretary)
- ระบบควบคุมเสียงในงานมหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 26 สถานการณ์คุณภาพอากาศและเสียง
สถานการณ์คุณภาพอากาศและเสียง : คุณภาพอากาศและเสียงในช่วงเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2552
บทความ :
- สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (Volatile Organic Compounds: VOCs)
- การจัดการคุณภาพอากาศด้วยเครื่องมือเศรษฐศาสตร์ : ทิศทางของไทยจะไปทางไหน (ตอนที่2)
ข่าวกิจกรรม : เยาวชนกับสิ่งแวดล้อม
- งานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2553 กิจกรรมปลูกจิตสำนึกด้านปัญหามลพิษทางอากาศและฝนกรด การฝึกอบรม เรื่อง ปัญหามลพิษในพื้นที่ที่ตำบลหน้าพระลาน และการตรวจวัดมลพิษ
สนุกคิด

ผู้ที่สนใจสามารถอ่าน "ข่าวสารอากาศและเสียง ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 " ได้ คลิกที่นี่ ( 16.0 MB)

   
วารสาร ข่าวสารอากาศและเสียง ปีที่ 2 ฉบับที่ 4

วารสาร ข่าวสารอากาศและเสียง ปีที่ 2 ฉบับที่ 4
ประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2552

เรื่องเด่นในฉบับ

รู้จักกันไว้กับ : ฝ่ายบริหารทั่วไป - หน.ฝบท.
เก็บมาเล่า : โครงการเหลือง ฟ้า มหามงคลเทิดพระเกียรติ จากวันแม่ถึงวันพ่อ กิจกรรมรณรงค์ “งดเผา บรรเทาโลกร้อน”
ข่าวกิจกรรม : งานสิ่งแวดล้อมไทย
การจัดการคุณภาพอากาศด้วยเครื่องมือเศรษฐศาสตร์ : ทิศทางของไทยจะไปทางไหน (ตอนที่ 1)
ความร่วมมือระหว่างประเทศและการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควัน จากการเผาในที่โล่งของประเทศไทย ปี 2553
เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด (Clean coal Technology)
พื้นที่แนวกันชน (Buffer Zone)
อดีตสู่ปัจจุบัน การประเมินศักยภาพการรองรับมลพิษทางอากาศพื้นที่มาบตาพุด

ผู้ที่สนใจสามารถอ่าน "ข่าวสารอากาศและเสียง ปีที่ 2 ฉบับที่ 4" ได้ คลิกที่นี่ ( 15.22 MB)

   
วารสาร ข่าวสารอากาศและเสียง ปีที่ 2 ฉบับที่ 3

วารสาร ข่าวสารอากาศและเสียง ปีที่ 2 ฉบับที่ 3
ประจำเดือนกรกฏาคม - กันยายน 2552

เรื่องเด่นในฉบับ

รู้จักกันไว้กับ ส่วนมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน
สถานการณ์คุณภาพอากาศและเสียง : คุณภาพอากาศและเสียงในช่วงเดือน เมษายน - มิถุนายน 2552
มาตรฐานด้านอากาศและเสียง : มาตรฐานทางอากาศและเสียงจากยานพาหนะ
ฝนกรด มลพิษทางอากาศข้ามแดน
ผลประโยชน์ร่วม (Co - benefits) การจัดการมลพิษทางอากาศและการลดการปล่อยก็าซเรือนกระจก
การตรวจวัดกลิ่นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ..โดยผู้ทดสอบกลิ่น
ตุ๊กตุ๊ก เสียงดังไม่เกิน 95 เดซิเบลเอ
Climate Change: เมื่ออเมริกาเข้าสู่เวทีโลก
ความร่วมมือในระดับภูมิภาคในการแก้ไขปัญหาไฟและหมอกควันในประเทศอินโดนีเซีย

ผู้ที่สนใจสามารถอ่าน "ข่าวสารอากาศและเสียง ปีที่ 2 ฉบับที่ 3" ได้ คลิกที่นี่ ( 10.06 MB)

   
วารสาร ข่าวสารอากาศและเสียง ปีที่ 2 ฉบับที่ 2

วารสาร ข่าวสารอากาศและเสียง ปีที่ 2 ฉบับที่ 2
ประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน 2552

เรื่องเด่นในฉบับ

รู้จักกันไว้กับ ส่วนมลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรม
สถานการณ์คุณภาพอากาศและเสียง : คุณภาพอากาศและเสียงในช่วงเดือน มกราคม - มีนาคม 2552
มาตรฐานด้านอากาศและเสียง : มาตรฐานด้านอากาศจากอุตสาหกรรม
การกำหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษทางอากาศจากแหล่งกำเนิด
โครงการ โรงโม่ เมืองหิน ติดดาว ปี 2551
ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมศึกษากับประเทศญี่ปุ่น
ค่ามาตรฐานกลิ่น
ECO-Car รถยนต์ประหยัดพลังงาน
การดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา หมอกควันข้ามแดนในพื้นที่ภาคเหนือ
ผิวถนนลดเสียง แนวทางในการลดระดับเสียงในเขตเมือง

ผู้ที่สนใจสามารถอ่าน "ข่าวสารอากาศและเสียง ปีที่ 2 ฉบับที่ 2" ได้ คลิกที่นี่ ( :20 MB)

   
วารสาร ข่าวสารอากาศและเสียง ปีที่ 2 ฉบับที่ 1

วารสาร ข่าวสารอากาศและเสียง ปีที่ 2 ฉบับที่ 1
ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2552

เรื่องเด่นในฉบับ

รู้จักกันไว้กับ ส่วนมลพิษทางอากาศจากยานพาหนะ และ ผอ.สมย.
BAQ ความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศ
มาตรฐานคุณภาพในบรรยากาศและมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านเสียง
เหตุจากไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติ
แนะนำธุรกิจน้องใหม่ "ซื้อ-ขายคาร์บอนเครดิต(Carbon Trading)" ธุรกิจใหม่กู้ภัยโลกร้อน
การเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ ปี 2552
ระบบการพยากรณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
มารู้จัก PVC กันเถอะ
คำตอบอยู่ในสายลม
เอทิล เมอร์แคบเทน

ผู้ที่สนใจสามารถอ่าน "ข่าวสารอากาศและเสียง ปีที่ 2 ฉบับที่ 1" ได้ คลิกที่นี่ ( :37.66 MB)


วารสาร ข่าวสารอากาศและเสียง ปีที่ 1 ฉบับที่ 2

วารสาร ข่าวสารอากาศและเสียง ปีที่ 1 ฉบับที่ 2
ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2551

เรื่องเด่นในฉบับ

“สารอินทรีย์ระเหย” คืออะไร

การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ

ในบรรยากาศของไทย

ความร่วมมือระดับภูมิภาคในการแก้ไขปัญหาหมอกควัน
กรณีฝุ่นเหลืองบางสะพาน

E85 พร้อมที่จะเป็นพลังงานทดแทน

สำหรับประเทศไทยแล้วจริงหรือ?

ทส. สัญจร พลิกฟื้นผืนป่าด้วยพระบารมี
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากโรงสีข้าว
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีของท่าเรือขนถ่ายสินค้า

ร่วมทางทั่วไทย ร่วมใจประหยัดพลังงาน

CAR FREE DAY 2008

BAQ 2008

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

เข้าถ่ายทำสารคดีศึกษาทัศน์

สนุกคิด

ผู้ที่สนใจสามารถอ่าน "ข่าวสารอากาศและเสียง ปีที่ 1 ฉบับที่ 2"
ได้ คลิกที่นี่ ( :15.7 MB)

   
วารสาร ข่าวสารอากาศและเสียง ปีที่ 1 ฉบับที่ 1

วารสาร ข่าวสารอากาศและเสียง ปีที่ 1 ฉบับที่ 1
ประจำเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2551

เรื่องเด่นในฉบับ

ส่วนแผนงานและประมวลผล
สถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ
คุณภาพอากาศวันนี้ จากไทยสู่เทศ
ปฏิทินกิจกรรม
การตรวจวัดเสียงรบกวน
ตัวอย่างระดับเสียงในสิ่งแวดล้อม
ข่าวกิจกรรม
สนุกคิด

ผู้ที่สนใจสามารถอ่าน "ข่าวสารอากาศและเสียง ปีที่ 1 ฉบับที่ 1" ได้ คลิกที่นี่ ( :1.45 MB)


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ
โทร. 0 2298 2374-6 โทรสาร 0 2298 2380
email: noise(at)pcd(dot)go(dot)th


ปรับปรุงล่าสุด: 27 เม.ย. 60 เวลา 10:58:15

404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.