502 Bad Gateway


nginx
PCD : Publications

ค้นหาสื่อสิ่งพิมพ์ในห้องสมุดคพ.ได้ 24 ชม.


วารสาร คพ. ฉบับที่ 5 ปีที่ 8

วารสาร คพ. ฉบับที่ 6 ปีที่ 8 ประจำปี 2547

เรื่องเด่นในฉบับ

สรุปสถานการณ์มลพิษของประเทศไทยปี 2546
อันตรายของก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์
ขยะมูลฝอยชุมชน
ขยะอุตสาหกรรม
ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
แผนการจัดการน้ำเสียชุมชน
สาหร่ายผลิตสารพิษปัญหาใหม่ของสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
สีกันเพรียง...อันตรายกว่าที่คิด

วารสาร คพ. วารสารนี้จะออก 4 เล่มต่อปี มีจุดประสงค์ที่จะเผยแพร่และให้ความรู้แก่บุคคลทั่วไป
โดยในวารสารมีเนื้อหาเกี่ยวกับโครงการต่างๆ ที่กรมกำลังดำเนินการอยู่ ข้อมูลสำคัญๆ ทางด้านสิ่งแวดล้อม
แนวโน้มในอนาคตเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษ โอกาสของธุรกิจทางด้านสิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยีใหม่ๆ ทางด้านการควบคุมมลพิษ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมมลพิษ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ ห้องสมุด กรมควบคุมมลพิษ โทร. 0 2298 2011 โทรสาร 0 2298 2002 email: chai(dot)p(at)pcd(dot)go(dot)thวารสาร คพ. ฉบับที่ 4 ปีที่ 7

วารสาร คพ. ฉบับที่ 5 ปีที่ 8 ประจำปี 2547

ภาษีบรรจุภัณฑ์หลักการที่ไม่อาจหลีกเลี่ยง
ศูนย์จัดการของเสียอันตรายจากชุมชน Community Generated Hazardous Waste Management (CGHW)
สถานการณ์มลพิษทางอากาศในเขตเมืองเชียงใหม่
เสียงรบกวนและการตรวจวัด
ชี้แจงข่าวจากหนังสือพิมพ์เรื่องแถลงการณ์ขององค์การอนามัยโลกเกี่ยวกับคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานคร
การพัฒนาเทคนิคการเก็บและการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำใต้ดินจากบ่อสังเกตการณ์ในพื้นที่ฝังกลบขยะมูลฝอยบริเวณจังหวัดเชียงใหม่
โครงการพัฒนาสาธิตการนำเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดไปใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมโรงฆ่าสัตว์เทศบาล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การตรวจสอบตรวจจับและห้ามใช้รถยนต์ควันดำ

วารสาร คพ. ฉบับที่ 4 ปีที่ 7

วารสาร คพ. ฉบับที่ 4 ปีที่ 7 ประจำปี 2546

สรุปสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย พ.ศ. 2545
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และงาน International Trade Fair for Water Sewage Refuse Recycling
เทคโนโลยีการจัดการมลพิษ
ไฟไหม้คลองเตย
การสำรวจแหล่งกำเนิดไดอ๊อกซินและฟิวแรนจากกิจกรรมและอุตสาหกรรมบางประเภท
งานมหกรรมเทคโนโลยีการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
การแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยแนวทางศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร
การจัดการขยะมูลฝอยในหมู่บ้านโพธิ์มี จ.มหาสารคาม

วารสาร คพ. ฉบับที่ 3 ปีที่ 7

วารสาร คพ. ฉบับที่ 3 ปีที่ 7 ประจำปี 2546

โครงการศึกษาวิจัย เพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศ จากอุตสาหกรรมน้ำยางข้น
การประยุกต์ใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือในการจัดการคุณภาพน้ำ
Neural Network การใช้แบบจำลองในการทำนายคุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย
การกำจัดสีของสีย้อมรีแอกทีฟชนิดอาโชร่วมกับการกำจัดฟอสฟอรัส โดยกระบวนการทางชีวภาพ

วารสาร คพ. ฉบับที่ 2 ปีที่ 6

วารสาร คพ. ฉบับที่ 2 ปีที่ 6 ประจำปี 2545

ความสำเร็จ ในการควบคุมก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ในพื้นที่ แม่เมาะ
การประยุกต์ใช้ข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
คุณภาพแม่น้ำสายหลัก ทศวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลง
5 ปี กับปัญหาการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ ระบบความเค็มต่ำในพื้นที่น้ำจืด

วารสาร คพ. ฉบับที่ 1 ปีที่ 6

วารสาร คพ. ฉบับที่ 1 ปีที่ 6 ประจำปี 2545

สรุปสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย พ.ศ. 2544
เทคโนโลยีสะอาด เพื่อประสิทธิภาพอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรปราการ
ตะกั่วที่ห้วยคลิตี้แก้ปัญหาที่ต้องใช้เวลา
ดัชนีความอ่อนไหวของทรัพยากรชายฝั่งต่อมลพิษจากน้ำมัน
มลพิษ " ไดออกซิน " จากเตาเผาในญี่ปุ่น (DIOXINS Pollution from Incinerators in Japan)

วารสาร คพ. ฉบับที่ 1 ปีที่ 5

วารสาร คพ. ฉบับที่ 1 ปีที่ 5 ประจำปี 2544

ฝังอย่างสงบ และปลอดภัยเมื่ออายุครบหนึ่งปี
เทคโนโลยีสะอาด เพื่อประสิทธิภาพอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรปราการ
เปลี่ยนขยะอินทรีย์ให้เป็นเอธานอล
วิกฤตการณ์แม่น้ำท่าจีนเน่าเสีย

วารสาร คพ. ฉบับที่ 1 ปีที่ 4

วารสาร คพ. ฉบับที่ 1 ปีที่ 4 ประจำปี 2543

ทฤษฎีการบำบัดน้ำเสีย ด้วยระบบบ่อบำบัดน้ำเสียและวัชพืชบำบัด ตามแนวพระราชดำริ แหลมผักเบี้ย
ทฤษฎีการบำบัดน้ำเสีย ด้วยการผสมผสานระหว่างพืชน้ำกับระบบการเติมอากาศ ตามแนวพระราชดำริ หนองสนม-หนองหาน
หลักการบำบัดน้ำเสียโดยการกรองน้ำเสียด้วยผักตบชวา ตามแนวทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บึงมักกะสัน
รถโดยสารไฟฟ้าปรับอากาศ
ห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ

วารสาร คพ. ฉบับที่ 1 ปีที่ 3

วารสาร คพ. ฉบับที่ 1 ปีที่ 3 ประจำปี 2541

ฤา... น้ำพองจะกลายเป็นแผลเน่าที่ไร้ผู้เยียวยา
น้ำมันดีเซลกำมะถันต่ำ : ก้าวสำคัญในการลดมลพิษทางอากาศ
เกณฑ์ มาตรฐาน และแนวทางการจัดการมูลฝอยชุมชน
การตรวจวัดกลิ่นในประเทศญี่ปุ่น
2541 ปีสมุทรสากล

วารสาร คพ. ฉบับที่ 1,2,3 ปีที่ 2 ประจำปี 2540

วารสาร คพ. ฉบับที่ 1 ปีที่ 2 วารสาร คพ. ฉบับที่ 2 ปีที่ 2 วารสาร คพ. ฉบับที่ 3 ปีที่ 2
ปรับปรุงล่าสุด: 27 เม.ย. 60 เวลา 10:58:15

404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.