502 Bad Gateway


nginx
PCD : Publications

ค้นหาสื่อสิ่งพิมพ์ในห้องสมุดคพ.ได้ 24 ชม.


ข่าวสารคุณภาพน้ำ คพ.

ปีที่ 5 ฉบับที่ 4 (20) ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2548 นี้ มีความหลากหลายด้วยเนื้อหา สาระ ข่าวสารและความเคลื่อนไหว ที่เกิดขึ้นของกองจัดการคุณภาพน้ำตลอดช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2549

มีเนื้อหาข้อมูลดังนี้

การประยุกต์ใช้แนวทางการสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วม ของชุมชนในการแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนของตะกั่วในห้วยคลิตี้
เหมืองแร่..แหล่งกำเนิดมลพิษที่ควรเฝ้าระวัง

"ชุมชนร่วมใจ อุตสาหกรรมเพิ่มกำไร ใส่ใจท่าจีน"
ภายใต้โครงการเทคโนโลยีสะอาด เพื่อประสิทธิภาพสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีน

โครงการนำร่องการจัดการน้ำเสียจากแหล่งกำเนิด ประเภทชุมชนขนาดเล็กในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
ส่องกล้องมองน้ำแดง : เบื้องหลังปัญหาน้ำแดงในระบบบำบัดน้ำเสียฟาร์มสุกร
การเชื่อมโยงเทคโนโลยีสู่สิ่งแวดล้อม

แนวทางการจัดการสารประกอบดีบุกอินทรีย์
ชนิดไตรบิวทิล

ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม คพ. ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

ผู้ที่สนใจสามารถอ่าน "ข่าวสารคุณภาพน้ำ คพ. ปีที่ 5 ฉบับที่ 4 (20) ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2548 "
ได้ด้วยโปรแกรม Acrobat Reader ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ (ขนาดไฟล์ 2.44 MB)

ข่าวสารคุณภาพน้ำ คพ.

ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 (19) ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2548 นี้ มีความหลากหลายด้วยเนื้อหา สาระ ข่าวสารและความเคลื่อนไหว ที่เกิดขึ้นของกองจัดการคุณภาพน้ำตลอดช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2548

มีเนื้อหาข้อมูลดังนี้

"คลองสวย - น้ำใส "
นักรบสิ่งแวดล้อม จากเมืองสู่ภูมิภาค

มูลค่าความเสียหายจากมลพิษน้ำมัน คิดอย่างไรถึงจะได้รับค่าชดเชย

น้ำเสียและขยะ... ปัญหาเก่ากับทางออกใหม่ของเกาะช้าง
ชาวนากุ้งรักษ์...เลสาบได้อย่างไร
เยี่ยมชมฟาร์มสุกรที่ประยุกต์ใช้ CT

แนวทางการลดและป้องกันมลพิษจากการทำนาข้าว

ห้วยคลิตี้...พื้นที่แหล่งศักยภาพแร่ตะกั่ว

การศึกษาดูงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ณ ประเทศออสเตรเลีย ตอนที่ 2

ผู้ที่สนใจสามารถอ่าน "ข่าวสารคุณภาพน้ำ คพ. ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 (19) ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2548 "
ได้ด้วยโปรแกรม Acrobat Reader ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ (ขนาดไฟล์ 3.19 MB)

ข่าวสารคุณภาพน้ำ คพ.

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (18) ประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน 2548 นี้ มีความหลากหลายด้วยเนื้อหา สาระ ข่าวสารและความเคลื่อนไหว ที่เกิดขึ้นของกองจัดการคุณภาพน้ำตลอดช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2548

มีเนื้อหาข้อมูลดังนี้

"นักรบสิ่งแวดล้อม" แนวร่วมเพื่อการจัดการมลพิษอย่างบูรณาการ
สถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมทางทะเลในพื้นที่ประสบธรณีพิบัติภัย

การฝึกอบรมและดูงาน "โครงการพัฒนาระบบการจัดการและบำบัด
น้ำทิ้งจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด"

น้ำใช้ในครัวเรือน
ภาวะการสืบพันธุ์ล้มเหลวในหอยฝาเดียว ความผิดปกติที่เกิดจากสารไตรบิวทิลทินในสีทากันเพรียง
แบบจำลองตะกอนเร่ง(Activated Sludge Model)อย่างง่าย

ความร่วมมืนในการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชนระหว่าง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผู้ที่สนใจสามารถอ่าน "ข่าวสารคุณภาพน้ำ คพ. ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (18) ประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน 2548 "
ได้ด้วยโปรแกรม Acrobat Reader ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ (ขนาดไฟล์ 1.4 MB)

ข่าวสารคุณภาพน้ำ คพ.

ข่าวสารคุณภาพน้ำ คพ.
PCD Water Quality Newsletters

ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 (16) ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2547 นี้ มีความหลากหลายด้วยเนื้อหา สาระ ข่าวสารและความเคลื่อนไหว ที่เกิดขึ้นของกองจัดการคุณภาพน้ำตลอดช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2547

มีเนื้อหาข้อมูลดังนี้

สถานการณ์คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งปี 2547
สถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดท่องเที่ยว
ปี 2547
สถานการณ์คุณภาพแหล่งน้ำจืดทั่วประเทศปี 2547
การฟื้นฟูคุณภาพน้ำเพื่อการอนุรักษ์คลองภาษีเจริญ
ระบบบำบัดน้ำตามโครงการแหลมผักเบี้ยกับระบบบำบัดน้ำเสียแบบ Living Machine

ผู้ที่สนใจสามารถอ่าน "ข่าวสารคุณภาพน้ำ คพ. ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 (16) ประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2547"
ได้ด้วยโปรแกรม Acrobat Reader ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ (ขนาดไฟล์ 1.7 MB)

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
กองจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ
โทร. 0 2298 2204 โทรสาร 0 2298 2202
email: anuphan(dot)i(at)pcd(dot)go(dot)th ,
หรือที่ ห้องสมุด กรมควบคุมมลพิษ

ปรับปรุงล่าสุด: 27 เม.ย. 60 เวลา 10:58:15

404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.