502 Bad Gateway


nginx
PCD : Publications

ค้นหาสื่อสิ่งพิมพ์ในห้องสมุดคพ.ได้ 24 ชม.


คู่มือการจัดวื้อจัดจ้างสินค้า ฯ

คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555

ซึ่งเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จะประกอบด้วย

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
บทนำ
เกณฑ์การจัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เกณฑ์การจัดจ้างบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แนวทางการปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ผู้ที่สนใจสามารถอ่าน "คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555"
ได้ด้วยโปรแกรม Acrobat Reader
ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ (ขนาดไฟล์ 7.59 MB)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
กลุ่มเทคโนโลยีการจัดการมลพิษ ศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์มลพิษและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ
โทร. 0 2298 2137 โทรสาร 0 2298 2552
email: suvichar.k@pcd.go.th
ปรับปรุงล่าสุด: 13 ก.ย. 61 เวลา 13:59:22

Connection Failure
หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.