502 Bad Gateway


nginx
PCD : Publications

ค้นหาสื่อสิ่งพิมพ์ในห้องสมุดคพ.ได้ 24 ชม.


คู่มือการควบคุมและประกันคุณภาพงานห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม

คู่มือการควบคุมและประกันคุณภาพงานห้องปฏิบัติการ
สิ่งแวดล้อม

สำหรับคู่มือการควบคุมและประกันคุณภาพงานห้องปฏิบัติการ
สิ่งแวดล้อม เป็นการประกันคุณภาพในกระบวนการวิเคราะห์ตั้งแต่ การเตรียมและการวางแผนบุคลากรสภาพการทำงานในห้อง
ปฎิบัติการ การควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ รวมทั้งกระบวนการควบคุมคุณภาพภายนอกห้องปฏิบัติการ ซึ่งแต่ละ
หัวข้อล้วนมี ความสำคัญต่อผลการวิเคราะห์สำหรับการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการทั้งสิ้น

การเตรียมและการวางแผน
การเก็บตัวอย่างและการขนส่ง
การรับ-ส่งตัวอย่างและการเก็บรักษาตัวอย่าง
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
สภาพการทำงานในห้องปฏิบัติการ
เอกสาร (Document) ในห้องปฎิบัติการ
การควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ

ผู้ที่สนใจสามารถอ่าน "คู่มือการควบคุมและประกันคุณภาพงานห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม"
ได้ด้วยโปรแกรม Acrobat Reader ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ (ขนาดไฟล์ 0.63 MB)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
กลุ่มห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม ศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์มลพิษและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ
โทร. 0 2298 2545 โทรสาร 02 298 2552
email: pornsri(dot)s(at)pcd(dot)go(dot)th
หรือที่ ห้องสมุด กรมควบคุมมลพิษ

ปรับปรุงล่าสุด: 13 ก.ย. 61 เวลา 13:59:22

Connection Failure
หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.