502 Bad Gateway


nginx
PCD : Publications

ค้นหาสื่อสิ่งพิมพ์ในห้องสมุดคพ.ได้ 24 ชม.


คู่มือความรู้พื้นฐานสำหรับเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม

คู่มือความรู้พื้นฐานสำหรับเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
สิ่งแวดล้อม

เป็นการรวบรวมความรู้ตั้งแต่ ประเภทและดัชนี คุณภาพของตัวอย่างสิ่งแวดล้อม สารเคมีและการเตรียมเครื่องแก้ว และ
เครื่องมือพื้นฐาน ในห้องปฏิบัติการ โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น
5 ส่วนคือ

ส่วนที่ 1 ประภทและดัชนีคุณภาพของตัวอย่าง
สิ่งแวดล้อม
ส่วนที่ 2 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสารเคมี
ส่วนที่ 3 การเตรียมสารละลายและสารละลายเจือจาง
ส่วนที่ 4 เครื่องแก้วในห้องปฏิบัติการ
ส่วนที่ 5 เครื่องมือพื้นฐาน

ผู้ที่สนใจสามารถอ่าน "คู่มือความรู้พื้นฐานสำหรับเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม "
ได้ด้วยโปรแกรม Acrobat Reader
ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ (ขนาดไฟล์ 3.8 MB)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
กลุ่มห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม ศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์มลพิษและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ
โทร. 0 2298 2545 โทรสาร 02 298 2552
email: pornsri(dot)s(at)pcd(dot)go(dot)th
หรือที่ ห้องสมุด กรมควบคุมมลพิษ

ปรับปรุงล่าสุด: 13 ก.ย. 61 เวลา 13:59:22

Connection Failure
หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.