502 Bad Gateway


nginx
PCD : Publications

ค้นหาสื่อสิ่งพิมพ์ในห้องสมุดคพ.ได้ 24 ชม.


ReportThai184.jpg

หนังสือประเทศไทยกับความร่วมมือในการพัฒนาประเทศด้านสิ่งแวดล้อม

ซึ่งเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จะประกอบด้วย

บทนำ
บริบทความเป็นมา:ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สถานการณ์สิ่งแวดล้อม แนวโน้มการแก้ไขปัญหา และความท้าทาย
ความร่วมมือในการพัฒนาประเทศด้านสิ่งแวดล้อม-แนวทางและกลยุทธ์
ความร่วมมือในการพัฒนาประเทศด้านสิ่งแวดล้อม-องค์ประกอบและการทำงาน
การวัดผลและการจัดการ
กฎระเบียบ องค์กรและการจัดการภาคีร่วมมือ
งบประมาณและทรัพยากร
ผลด้านการพัฒนา
ความเสี่ยง
ตาราง
ภาคผนวก

หนังสือประเทศไทยกับความร่วมมือในการพัฒนาประเทศด้านสิ่งแวดล้อมได้ด้วย

โปรแกรม Acrobat Reader
ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ (ขนาดไฟล์ 1.16 MB)


หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
กลุ่มเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมและวิเทศสัมพันธ์
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กรมควบคุมมลพิษ
โทร. 0 2298 2495 โทรสาร 0 2298 2471

ปรับปรุงล่าสุด: 13 ก.ย. 61 เวลา 13:59:22

Connection Failure
หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.