502 Bad Gateway


nginx
PCD : Publications

ค้นหาสื่อสิ่งพิมพ์ในห้องสมุดคพ.ได้ 24 ชม.


ฐานความรู้การจัดการกลิ่น

ฐานความรู้เรื่องกลิ่น

กลิ่นเป็นปัญหามลพิษอากาศที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ
ที่ได้รับการร้องเรียนมากที่สุด ในปี 2547 และเป็นปัญหาที่แก้ไข
ได้ยากเพื่อให้ผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีแนวทางในการแก้ปัญหาเรื่องกลิ่น กรมควบคุมมลพิษร่วมกับสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้จัดทำฐานความรู้เรื่องกลิ่นเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้นำไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาเรื่องกลิ่นต่อไป

ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหา ดังนี้

ความรู้เบื้องต้นเรื่องกลิ่น แหล่งกำเนิดกลิ่น
องค์ประกอบ คุณสมบัติ สารเคมีที่ทำให้เกิดกลิ่น
ผลกระทบของกลิ่น
วิธีตรวจวัดกลิ่น
การแก้ไขปัญหา
 • การป้องกันและลดกลิ่นที่แหล่งกำเนิด
 • ระบบการบำบัดกลิ่น เช่น การปล่อยอากาศทาง
  ปล่องสูง สารกลบกลิ่นหรือระงับกลิ่น
  (Odor Neutralizer) การควบแน่นและนำมาใช้ใหม่ (Condensation) ระบบเผาไหม้โดยตรง
  (Direct Combustion) ระบบการเผาไหม้โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา (Catalytic Combustion) ระบบออกซิเดชัน (Oxidation) ระบบสครับบิง (Scrubbing) ระบบดูดซับด้วยถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon-Adsorption) ระบบชีวภาพ (Biofiltration) ฯลฯ
 • หลักการเลือกระบบบำบัดกลิ่นที่เหมาะสม
 • การประเมินค่าใช้จ่ายของการบำบัดกลิ่น
 • หลักการออกแบบระบบบำบัดกลิ่นเบื้องต้น
การเลือกวิธีการบำบัดกลิ่น
 • จากแหล่งกำเนิดต่าง อาทิ เช่น โรงงานปลาป่น
  โรงงานกระดูกป่น โรงงานอาหารสัตว์ โรงงานผสมปุ๋ยเคมี หรือยาปราบศัตรูพืช โรงงานเคมีและปิโตรเคมี โรงงานผลิตสี ตัวทำละลาย หรือต้มกลั่นตัวทำละลาย โรงงานทำเส้นใยและพลาสติก โรงงานฟอกหนัง
  โรงบำบัดน้ำเสีย อู่ซ่อมรถ โรงงานประกอบรถยนต์ โรงพิมพ์ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ฯลฯ
 • สารเคมีที่ก่อให้เกิดกลิ่น เช่น กลิ่นปลาย่าง สไตรีน (STYRENE) ACRYLONITRILE PHTHALIC ANHYDRIDE ตัวทำละลาย ADIPATE
ระบบสาธิต
อภิธานศัพท์

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
หรือขอรับแผ่น CD ที่บรรจุ "ฐานความรู้เรื่องกลิ่น"
และ วิดีทัศน์เทคโนโลยีการบำบัดกลิ่นแบบชีวภาพจากระบบบำบัดน้ำเสียและโรงงานอุตสาหกรรมได้ ฟรี
โดยส่งจดหมายถึง ศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์มลพิษและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ
โทร. 0 2298 2137 โทรสาร 0 2298 2552
email: ptech(at)pcd(dot)go(dot)th,
หรือที่ ห้องสมุด กรมควบคุมมลพิษ
92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ปรับปรุงล่าสุด: 13 ก.ย. 61 เวลา 13:59:22

404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.