Connection Failure PCD : Publications

ค้นหาสื่อสิ่งพิมพ์ในห้องสมุดคพ.ได้ 24 ชม.


รายงานสถานการณ์มลพิษ 2547

รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย พ.ศ. 2547

เป็นการสรุปเหตุการณ์และประมวลข้อมูลสถานการณ์คุณภาพ
แหล่งน้ำ คุณภาพอากาศและมลพิษทางเสียง กากของเสีย
สารอันตราย รวมทั้งเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา
ซึ่งเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จะประกอบด้วย

สถานการณ์คุณภาพแหล่งน้ำ [pdf: 1.45 MB]
 • คุณภาพน้ำแหล่งน้ำจืด
 • คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง
 • แม่น้ำน่านเน่าเสีย
 • สถานการณ์คุณภาพอากาศและมลพิษทางเสียง
  [pdf: 0.9 MB]
 • สถานการณ์คุณภาพอากาศ
 • การตรวจสอบ ตรวจจับ และห้ามใช้รถยนต์ควันดำ
 • ลดมลพิษ ประหยัดน้ำมัน ด้วยการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
 • การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่ตำบลหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี
 • มลพิษทางเสียง
 • สถานการณ์กากของเสีย [pdf: 0.8 MB]
 • สถานการณ์ขยะมูลฝอย
 • สถานการณ์การใช้ประโยชน์ของเสีย
 • สถานการณ์มลพิษด้านของเสียอันตราย
 • ยุทธศาสตร์การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • การลักลอบฝังกลบกากของเสียที่เป็นอันตราย บริเวณตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
 • สถานการณ์สารอันตราย [pdf: 0.88 MB]
 • สารอันตราย
 • การเกิดอุบัติภัยจากสารอันตราย
 • การแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมีในสวนส้มพื้นที่ อำเภอไชยปราการ อำเภอฝาง และอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
 • การปนเปื้อนของสารแคดเมียมในลุ่มน้ำแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
 • การบริหารจัดการมลพิษ [pdf: 0.87 MB]
 • ทิศทางการบริหารจัดการมลพิษทางน้ำ
 • ทิศทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
 • การร้องเรียนปัญหามลพิษและการชุมนุมเคลื่อนไหว
 • การฟื้นฟูและปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียรวม
 • การควบคุมการเผาในที่โล่งของประเทศไทย
 • การจัดการปัญหามลพิษทางเสียงจากรถจักรยานยนต์
 • การตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
 • คาราวานสิ่งแวดล้อม
 • ภาคผนวก [pdf: 0.3 MB]

  ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย พ.ศ. 2547(ฉบับเต็ม)
  ได้ด้วยโปรแกรม Acrobat Reader ดาวน์โหลด คลิกที่นี่(ขนาดไฟล์ 5.05 MB)(In English)
  ปรับปรุงล่าสุด: 3 ต.ค. 62 เวลา 17:22:06

  404 Not Found

  Not Found

  The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

  หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
  กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
  Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.