502 Bad Gateway


nginx
PCD : Publications

ค้นหาสื่อสิ่งพิมพ์ในห้องสมุดคพ.ได้ 24 ชม.


สรุปสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย พ.ศ. 2556

รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย พ. ศ. 2558 รอบ 6 เดือน

กรมควบคุมมลพิษได้จัดทำ รายงานสถานการณ์มลพิษประเทศไทย ปี 2558 รอบ 6 เดือน (มกราคม – มิถุนายน) มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการสื่อสารข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทั้งคุณภาพอากาศ คุณภาพน้ำที่ประชาชนอยู่อาศัย ภาวะมลพิษที่อาจส่งผลกระทบต่อ ประชาชน ตลอดจนความเคลื่อนไหวของการดำเนินงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหา สิ่งแวดล้อมในมุมต่าง ๆ ให้สาธารณชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วเป็นปัจจุบัน

สถานการณ์คุณภาพอากาศ
สถานการณ์คุณภาพน้ำผิวดิน
สถานการณ์คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง
สถานการณ์และการจัดการมูลฝอยและของเสียอันตราย
เหตูฉุกเฉิน อุบัติภัยด้านมลพิษ และเรื่องร้องเรียนเด้านมลพิษ
จำนวนรายการสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ผู้ที่สนใจสามารถอ่าน "รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย พ.ศ. 2558 รอบ 6 เดือน"
ฉบับภาษาไทย คลิกที่นี่ (ขนาดไฟล์ 11.6 MB)

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมมลพิษ
โทร. 0 2298 2082-3 โทรสาร 0 2298 2002
email: pr(at)pcd(dot)go(dot)th
หรือที่ ห้องสมุด กรมควบคุมมลพิษ

ปรับปรุงล่าสุด: 12 ก.ย. 61 เวลา 09:56:28

404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.