502 Bad Gateway


nginx
PCD : Publications

ค้นหาสื่อสิ่งพิมพ์ในห้องสมุดคพ.ได้ 24 ชม.


รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย พ.ศ.2542

เนื่องด้วย ปี พ.ศ. 2542 เป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง
มีพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ นับเป็นมหามงคลสมัยพิเศษยิ่ง
ฉะนั้นรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทยฉบับนี้ จึงได้นำเสนอโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำริหนึ่ง
ที่สามารถนำมาประยุกต์ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศได้ เป็นบทแรกของรายงานฯ เพื่อเป็นการเทิด
พระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสนิกกร
ชาวไทย

นอกจากนี้ยังได้นำเสนอการควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากภาวะมลพิษ

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อรับได้ ฟรี ที่ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมมลพิษ
92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2298 2072,83, หรือ 88 โทรสาร 02 298 2002
ปรับปรุงล่าสุด: 12 ก.ย. 61 เวลา 09:56:28

Connection Failure
หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.