Connection Failure PCD : Publications

ค้นหาสื่อสิ่งพิมพ์ในห้องสมุดคพ.ได้ 24 ชม.


สรุปสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย พ.ศ. 2547

สรุปสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย พ.ศ. 2547

กรมควบคุมมลพิษจัดทำขึ้นเพื่อใช้รายงานข้อมูลมลพิษให้กับสาธารณชน เพื่อทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรอบปี พ.ศ. 2547
ทั้งข้อมูลสถานการณ์คุณภาพน้ำ คุณภาพอากาศและมลพิษทางเสียง กากของเสีย สารอันตราย รวมทั้งเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี

สถานการณ์คุณภาพแหล่งน้ำ
 • คุณภาพน้ำแหล่งน้ำจืด
 • คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง
 • แม่น้ำน่านเน่าเสีย
 • การฟื้นฟูและปรับปรุงระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย
  รวมของชุมชน
 • สถานการณ์คุณภาพอากาศและเสียง
 • คุณภาพอากาศ
 • มลพิษทางเสียง
 • การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่หน้าพระลาน
 • สถานการณ์ด้านกากของเสีย
 • ขยะมูลฝอยชุมชน
 • การใช้ประโยชน์ของเสีย
 • ของเสียอันตราย
 • การลักลอบฝังกลบของเสียที่เป็นอันตราย
  บริเวณตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
 • สถานการณ์ด้านสารอันตราย
 • สารอันตราย
 • การปนเปื้อนของสารแคดเมียม ในลุ่มน้ำแม่ตาว
  อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
 • ปัญหาการใช้สารเคมีในสวนส้ม พื้นที่อำเภอไชยปราการ อำเภอฝาง และอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
 • การร้องเรียนปัญหามลพิษ
  การตรวจสอบและบังคับใช้กฏหมายสิ่งแวดล้อมตาม
  พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  แห่งชาติ พ.ศ. 2535
  การตรวจสอบ ตรวจจับและห้ามใช้รถยนต์ควันดำ

  ผู้ที่สนใจสามารถอ่าน "สรุปสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย พ.ศ. 2547"
  ได้ด้วยโปรแกรม Acrobat Reader ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ (ขนาดไฟล์ 4.29 MB)

  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
  ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมมลพิษ
  โทร. 0 2298 2082-3 โทรสาร 0 2298 2002
  email: pr(at)pcd(dot)go(dot)th,
  หรือที่ ห้องสมุด กรมควบคุมมลพิษ

  ปรับปรุงล่าสุด: 3 ต.ค. 62 เวลา 17:22:06

  404 Not Found

  Not Found

  The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

  หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
  กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
  Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.