502 Bad Gateway


nginx
PCD : Publications

ค้นหาสื่อสิ่งพิมพ์ในห้องสมุดคพ.ได้ 24 ชม.


สรุปสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย พ.ศ. 2548

สรุปสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย พ.ศ. 2548

กรมควบคุมมลพิษจัดทำขึ้นเพื่อใช้รายงานข้อมูลมลพิษให้กับสาธารณชน เพื่อทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรอบปี พ.ศ. 2548
อาทิ ข้อมูลสถานการณ์คุณภาพน้ำ คุณภาพอากาศและมลพิษทางเสียง กากของเสีย สารอันตราย รวมทั้งเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี

สถานการณ์คุณภาพแหล่งน้ำ
 • คุณภาพแหล่งน้ำจืด
 • คุณภาพแหล่งน้ำทะเลชายฝั่ง
 • คุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดท่องเที่ยว
 • สถานการณ์คุณภาพอากาศและมลพิษทางเสียง
 • คุณภาพอากาศ
 • มลพิษทางเสียง
 • แนวทางการจัดการมลพิษทางอากาศและเสียง
 • สถานการณ์มลพิษด้านกากของเสีย
 • ขยะมูลฝอยชุมชน
 • การใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยชุมชน
 • ของเสียอันตรายชุมชน
 • สถานการณ์มลพิษด้านสารอันตราย
 • สารอันตราย
 • อุบัติภัยจากสารเคมี
 • การตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษและปัญหาร้องเรียน
 • การตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม
 • การร้องเรียนปัญหามลพิษ
 • แนวทางดำเนินการเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ
 • การบริหารจัดการมลพิษ
 • สายเลือดพันธุ์ใหม่... นักรบสิ่งแวดล้อม
 • จักรยานยนต์... เสียงดังซ่อมได้
 • อลูมิเนียม... สร้างฝันคนพิการ
 • งบประมาณด้านการจัดการมลพิษ
 • เหตุการณ์สำคัญในรอบปี
 • ห้วยคลิตี้... กับการแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนตะกั่ว
 • สึนามิ... จากคราบน้ำตาสู่ความร่วมแรงร่วมใจ
 • หมอกควัน... มลพิษไร้พรวมแดน
 • โรงโม่หินหน้าพระลาน.... ปัญหาและทางออก
 • ลักลอบทิ้งกากของเสีย : คนทำไม่รับ คนรับไม่ได้ทำ

 • ผู้ที่สนใจสามารถอ่าน "สรุปสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย พ.ศ. 2548"
  ได้ด้วยโปรแกรม Acrobat Reader ดาวน์โหลดคลิกที่นี่ (ขนาดไฟล์ 1.3 MB)

  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
  ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมมลพิษ
  โทร. 0 2298 2082-3 โทรสาร 0 2298 2002
  email: pr(at)pcd(dot)go(dot)th,
  หรือที่ ห้องสมุด กรมควบคุมมลพิษ

  ปรับปรุงล่าสุด: 12 ก.ย. 61 เวลา 09:56:28

  Connection Failure
  หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
  กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
  Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.