502 Bad Gateway


nginx
PCD : Publications

ค้นหาสื่อสิ่งพิมพ์ในห้องสมุดคพ.ได้ 24 ชม.


สรุปสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย พ.ศ. 2549

สรุปสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย พ.ศ. 2549

กรมควบคุมมลพิษจัดทำสรุปสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย พ.ศ. 2549 ขึ้นเพื่อรายงานเหตุการณ์และประมวลผลข้อมูลสถานการณ์คุณภาพน้ำ คุณภาพอากาศและมลพิษทางเสียง กากของเสีย สารอันตราย การร้องเรียนปัญหามลพิษ รวมถึงเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2549 และนำข้อมูลเผยแพร่สู่สาธารณะ

สถานการณ์คุณภาพแหล่งน้ำ
 • คุณภาพแหล่งผิวดิน
 • คุณภาพแหล่งน้ำทะเล
 • ชายหาดติดาว
 • สถานการณ์คุณภาพอากาศและมลพิษทางเสียง
 • คุณภาพอากาศ
 • ระดับเสียง
 • สถานการณ์มลพิษด้านกากของเสีย
 • ขยะมูลฝอยชุมชน
 • การใช้ประโยชน์กากของเสีย
 • ของเสียอันตราย
 • สถานการณ์มลพิษด้านสารอันตราย
 • สารอันตราย
 • อุบัติภัยจากสารเคมี
 • การตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษและปัญหาร้องเรียน
 • การตรวจสอบ ตรวจจับ ยกระดับคุณภาพชีวิต
 • การร้องเรียนปัญหามลพิษ
 • เหตุการณ์สำคัญในรอบปี
 • การจัดการน้ำเสียอละขยะมูลฝอยหังเหตุการณ์น้ำท่วม
 • สนามบินสุวรรณภูมิและปัญหามลพิษทางเสียง
 • สถานการณ์สารอินทรีย์ระเหย (VOCs)
  ในบรรยากาศในพื้นที่มาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
 • เมื่อตะกั่วและควันจูงมือกันขึ้นศาล
 • การบริหารจัดการมลพิษ
 • โครงการคลองสวยน้ำใส
 • การปรับปรุงคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง
 • ภาครัฐจะซื้อสินค้าและใช้บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม กับมาตรฐาน ISO/IEC 17025-2005
 • ภาคผนวก
 • ก การคำนวณค่าดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 • ข รายชื่อห้องปฏิบัติการที่ได้รัยยหนังสือรับรองความสารถ
  ห้องปฏิบัติการทดสอบสิ่งแวดล้อมตาม ISO/IEC 17025

 • ผู้ที่สนใจสามารถอ่าน "สรุปสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย พ.ศ. 2549"
  ได้ด้วยโปรแกรม Acrobat Reader ดาวน์โหลดคลิกที่นี่ (ขนาดไฟล์ 1.2 MB)

  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
  ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมมลพิษ
  โทร. 0 2298 2082-3 โทรสาร 0 2298 2002
  email: pr(at)pcd(dot)go(dot)th,
  หรือที่ ห้องสมุด กรมควบคุมมลพิษ

  ปรับปรุงล่าสุด: 12 ก.ย. 61 เวลา 09:56:28

  Connection Failure
  หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
  กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
  Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.