Connection Failure PCD : Publications

ค้นหาสื่อสิ่งพิมพ์ในห้องสมุดคพ.ได้ 24 ชม.


สรุปสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย พ.ศ. 2550

สรุปสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย พ.ศ. 2550

กรมควบคุมมลพิษได้จัดทำสรุปสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย พ.ศ. 2550 ซึ่งเป็นรายงานสรุปเหตุการณ์และประมวลข้อมูล สถานการณ์คุณภาพแหล่งน้ำ อากาศ มลพิษทางเสียง กากของเสีย สารอันตราย การร้องเรียนปัญหามลพิษ รวมถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรอบปี 2550 และนำข้อมูลที่ถูกต้อง ทันเหตุการณ์เผยแพร่สู่สาธารณชน

สถานการณ์มลพิษด้านต่างๆ
 • คุณภาพแหล่งน้ำจืด
 • คุณภาพน้ำทะเล
 • ชายหาดติดดาว
 • คุณภาพอากาศและเสียง
 • ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
 • สารอันตราย
 • การติดตามตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษ
 • การร้องเรียนปัญหามลพิษ
 • เหตุการณ์สำคัญ
 • การสืบค้นสาเหตุของปลาตายในแม่น้ำเจ้าพระยา
 • การติดตามตรวจสอบมลพิษทางเสียงจากสนามบินสุวรรณภูมิ
 • การเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันภาคเหนือ
 • การบริหารจัดการมลพิษ
 • โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
  80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
 • โครงการเรียกคืนวัสดุอะลูมิเนียม เพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน
 • การป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำคลองสารภีและแม่น้ำปราจีนบุรี บริเวณใกล้เคียง
 • การจัดการปัญหามลพิษในพื้นที่มาบตาพุด จ.ระยอง
 • การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกและความก้าวหน้า ในการเตรียมรับมือของประเทศไทย
 • การผลักดันท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมลด คัดแยกและใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย ในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
 • แผนการจัดการระดับชาติเพื่อการปฏิบัติตามอนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ
 • ยุทธศาสตร์การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เชิงบูรณาการ
 • การปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 56 การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ
 • ห้องปฏิบัติการได้การรับรองมาตรฐานงานทดสอบค่าความสกปรกในรูปบีโอดี และค่าความสกปรกในรูปซีโอดี
 • งบประมาณด้านการจัดการมลพิษ
 • ภาคผนวก
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมลพิษที่ประกาศใช้ในปี 2550

 • ผู้ที่สนใจสามารถอ่าน "สรุปสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย พ.ศ. 2550"
  ได้ด้วยโปรแกรม Acrobat Reader ดาวน์โหลดคลิกที่นี่ (ขนาดไฟล์ 2.88 MB)

  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
  ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมมลพิษ
  โทร. 0 2298 2082-3 โทรสาร 0 2298 2002
  email: pr(at)pcd(dot)go(dot)th,
  หรือที่ ห้องสมุด กรมควบคุมมลพิษ

  ปรับปรุงล่าสุด: 3 ต.ค. 62 เวลา 17:22:06

  404 Not Found

  Not Found

  The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

  หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
  กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
  Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.