502 Bad Gateway


nginx
PCD : Publications

ค้นหาสื่อสิ่งพิมพ์ในห้องสมุดคพ.ได้ 24 ชม.


สรุปสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย พ.ศ. 2551

สรุปสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย พ.ศ. 2551

กรมควบคุมมลพิษได้จัดทำสรุปสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย พ.ศ. 2551 ซึ่งเป็นรายงานสรุปเหตุการณ์และประมวลข้อมูล สถานการณ์คุณภาพแหล่งน้ำ อากาศ มลพิษทางเสียง กากของเสีย สารอันตราย การร้องเรียนปัญหามลพิษ รวมถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรอบปี 2551 และนำข้อมูลที่ถูกต้อง ทันเหตุการณ์เผยแพร่สู่สาธารณชน

สถานการณ์มลพิษด้านต่างๆ
 • คุณภาพน้ำทะเล
 • คุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดท่องเที่ยว
 • คุณภาพอากาศ
 • มลพิษทางเสียง
 • สถานการณ์มูลฝอย
 • การใช้ประโยชน์มูลฝอยชุมชน
 • สถานการณ์ของเสียอัตราย
 • สถานการณ์สารอันตราย
 • การตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษและบังคับการตามกฏหมาย
 • การร้องเรียนปัญหามลพิษ
 • เหตุการณ์สำคัญ
 • เหตุการณ์อุทกภัย
 • การเรียกร้องค่าเสียหายกรณีเรือ "แก๊สลีโอ" อับปางในน่านน้ำจังหวัดสงขลา
 • การบริหารจัดการมลพิษ
 • การแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
 • การจัดการมลพิษทางเสียงจากกิจการเรือแพในจังหวัดกาญจนบุรี
 • การจัดการปัญหาเสียงดังจากเรือนำเที่ยวชมหิ่งห้อย
 • การแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่จังหวัดระยอง
 • การแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งการของเสียอุตสาหกรรมบริเวณชุมชนมาบข่า กิ่งอำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
 • การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ
 • 1 ปีกับศูนย์ช่วยเหลือให้ปฏิบัติตามกฏหมายสิ่งแวดล้อม สำหรับฟาร์มสุกร
 • การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อคุณภาพอากาศที่ดีขึ้น (The Better Air Quality 2008 Workshop:BAQ 2008)
 • การพัฒนากฏหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฏหมายให้กับหน่วยงานท้องถิ่น
 • การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤต

 • ผู้ที่สนใจสามารถอ่าน "สรุปสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย พ.ศ. 2551"
  ได้ด้วยโปรแกรม Acrobat Reader ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ (ขนาดไฟล์ 32.2 MB)

  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
  ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมมลพิษ
  โทร. 0 2298 2082-3 โทรสาร 0 2298 2002
  email: pr(at)pcd(dot)go(dot)th,
  หรือที่ ห้องสมุด กรมควบคุมมลพิษ

  ปรับปรุงล่าสุด: 12 ก.ย. 61 เวลา 09:56:28

  Connection Failure
  หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
  กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
  Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.