502 Bad Gateway


nginx
PCD : Publications

ค้นหาสื่อสิ่งพิมพ์ในห้องสมุดคพ.ได้ 24 ชม.


สรุปสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย พ.ศ. 2551

สรุปสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย พ.ศ. 2556

กรมควบคุมมลพิษได้จัดทำสรุปสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย พ.ศ. 2556 ซึ่งเป็นรายงานสรุปเหตุการณ์และประมวลข้อมูล สถานการณ์คุณภาพแหล่งน้ำ อากาศ มลพิษทางเสียง กากของเสีย สารอันตราย การร้องเรียนปัญหามลพิษ รวมถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรอบปี 2556 และนำข้อมูลที่ถูกต้อง ทันเหตุการณ์เผยแพร่สู่สาธารณชน

สถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม
 • คุณภาพอากาศ
 • ระดับเสียง
 • คุณภาพอากาศ
 • คุณภาพน้ำผิวดิน
 • คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง
 • น้ำบาดาล
 • สถานการณ์ของเสียและสารอันตราย
 • สถานการณ์มูลฝอยชุมชน
 • สถานการณ์ของเสียอันตราย
 • สถานการณ์มูลฝอยติดเชื้อ
 • สถานการณ์สารอันตราย
 • เหตุการณ์สิ่งแวดล้อมเด่นในรอบปี
 • เหตุการณ์น้ำมันดิรั่วไหลลงทะเล จังหวัดระยอง
 • ห้วยคลิตี้กับความตั้งใจในการแก้ปัญหา
 • การปนเปื้อนสารปรอท บริเวณสวนอุตสาหกรรม 304
 • ความต่อเนื่องในการดำเนินการ ตามกฏกระทรวงมาตรา 80
 • มนุษย์ดมกลิ่นวัดอ้อน้อย
 • เตรียมประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมแม่ตาว
 • การจัดการเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ
  เครื่องมือและกลไกการบริหารจัดการมลพิษสำคัญ ที่เกิดขึ้นในปี 2556
 • แผนจัดการมลพิษจากภาคอุตสาหกรรม พ. ศ. 2555 - 2559
 • มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันภาคเหนือ 9 จังหวัด ปี 2556
 • มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งและบริหารกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย
 • แผนส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ ปี 2556 - 2559
 • ประกาศหรือระเบียบภายใต้กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับมลพิษและสิ่งแวดล้อม
 • ข้อบัญญัติท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับมลพิษ

 • ผู้ที่สนใจสามารถอ่าน "สรุปสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย พ.ศ. 2556"
  ได้ด้วยโปรแกรม Acrobat Reader ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ (ขนาดไฟล์ 1.90 MB)

  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมควบคุมมลพิษ
  โทร. 0 2298 2443 โทรสาร 0 2298 5394
  email: natthineepon.s@pcd.go.th,
  หรือที่ ห้องสมุด กรมควบคุมมลพิษ

  ปรับปรุงล่าสุด: 12 ก.ย. 61 เวลา 09:56:28

  Connection Failure
  หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
  กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
  Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.