Connection Failure PCD : Publications

ค้นหาสื่อสิ่งพิมพ์ในห้องสมุดคพ.ได้ 24 ชม.


รายงานประจำปีกองจัดการคุณภาพน้ำ พ.ศ. 2551

รายงานประจำปี กองจัดการคุณภาพน้ำ พ.ศ. 2551

ปัจจุบันจำนวนคนเพิ่มมากขึ้น ความต้องการการใช้น้ำ สูงมากขึ้น ทัศนคติของคนที่มีต่อน้ำเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม สายน้ำที่สำคัญหลายสายกำลังเสื่อมโทรม ปัญหาคุณภาพน้ำ กลายเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่คนไทยทุกคนต้องร่วมกันรับผิดชอบ

แนวทางการดำเนินงานของกองจัดการคุณภาพน้ำในการ ร่วมดูแลรักษาแหล่งน้ำของประเทศ จะเน้นการดำเนินงานเชิง ป้องกันและเชิงรุกในการจัดการมลพิษทางน้ำและการรักษา คุณภาพน้ำ ซึ่งจะทำให้การบริหารจัดการมีความยั่งยืนมากกว่า การตามแก้ไขปัญหา เน้นกระบวนการการมีส่วนร่วมของ ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชน และสร้างองค์ความรู้ ในเชิงลึกให้กับประชาชนและผู้เกี่ยวข้องเพื่อสร้างจิตสำนึก ต่อสาธารณะในการร่วมดูแลและรักษาคุณภาพน้ำและแก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ร่วมกัน

รายงานประจำปี กองจัดการคุณภาพน้ำ พ.ศ. 2551 มีสาระสำคัญหลักประกอบด้วย

สถานการณ์คุณภาพน้ำและสิ่งแวดล้อม
การควบคุมและลดปัญหามลพิษทางน้ำ
อุบัติภัยเหตุฉุกเฉิน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการมลพิษทางน้ำ
เอกสารเผยแพร่
ภาคผนวก
คณะผู้จัดทำรายงานประจำปี กองจัดการคุณภาพน้ำ พ.ศ. 2551

ผู้ที่สนใจสามารถอ่าน "รายงานประจำปีกองจัดการคุณภาพน้ำ พ.ศ. 2551"
ได้ด้วยโปรแกรม Acrobat Reader ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ (ขนาดไฟล์ 20.1 MB)

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
กองจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ
โทร. 0 2298 2264 โทรสาร 0 2298 2202
email: suthida(dot)k(at)pcd(dot)go(dot)th,
หรือที่ ห้องสมุด กรมควบคุมมลพิษ

ปรับปรุงล่าสุด: 3 ต.ค. 62 เวลา 17:22:06

404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.