Connection Failure PCD : Publications

ค้นหาสื่อสิ่งพิมพ์ในห้องสมุดคพ.ได้ 24 ชม.


รายงานประจำปีกองจัดการคุณภาพน้ำ พ.ศ. 2552

รายงานการดำเนินงานของกองจัดการคุณภาพน้ำ ประจำปี 2554

กองจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ ได้จัดทำรายงานประจำปีอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อสรุปภาพรวมของภารกิจและการดำเนินงานของกองจัดการคุณภาพน้ำประจำปี โดยรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง ตลอดจนผลการดำเนินงานประจำปีของกองจัดการคุณภาพน้ำ เกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อป้องกัน แก้ไข ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการมลพิษอย่างมีส่วนร่วม ตลอดจนติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ มลพิษทางน้ำ เพื่อเผยแพร่สื่อสารให้กับหน่วยงานทุกภาคส่วน

มีสาระสำคัญหลักประกอบด้วย

การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพน้ำ
แนวทาง มาตรฐาน มาตรการ และกำกับดูแลการจัดการมลพิษทางน้ำ
พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี
การจัดการมลพิษทางน้ำ โดยกระบวนการมีส่วนร่วม
สนับสนุนการดำเนินงานการบริหารจัดการมลพิษ
งานสนองโครงการตามพระราชดำริ
ภาคผนวก

ผู้ที่สนใจสามารถอ่าน "รายงานการดำเนินงานของกองจัดการคุณภาพน้ำ ประจำปี 2554"
ได้ด้วยโปรแกรม Acrobat Reader ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ (ขนาดไฟล์ 44 MB)

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
กองจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ
โทร. 0 2298 2264 โทรสาร 0 2298 2202

ปรับปรุงล่าสุด: 3 ต.ค. 62 เวลา 17:22:06

404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.