502 Bad Gateway


nginx
PCD : Publications

ค้นหาสื่อสิ่งพิมพ์ในห้องสมุดคพ.ได้ 24 ชม.


รายงานสถานการณ์ border=

รายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำและการแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำ ในเขตความคุมมลพิษจังหวัดระยอง ปี2555

กองจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ ได้จัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำและการแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำ ในเขตความคุมมลพิษจังหวัดระยอง เป็นประจำทุกปี เป็นการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์มลพิษทางน้ำและการดำเนินงานปีที่ผ่านมาให้กับทุกฝ่ายได้รับทราบ ตระหนักถึงสภาพปัญหาและร่วมมือกันในการดำเนินการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหา เพื่อคุณภาพน้ำที่ดียิ่งขึ้น

มีสาระสำคัญหลักประกอบด้วย

คำนำ
บทนำ
สถานการณ์คุณภาพน้ำ และแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำ
การดำเนินงานด้านมลพิษทางน้ำในปี 2555
ข้อมูลแนวโน้มผลการผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ
ภาคผนวก

ผู้ที่สนใจสามารถอ่าน "รายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำและการแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำ
ในเขตความคุมมลพิษจังหวัดระยอง ปี2555"
ได้ด้วยโปรแกรม Acrobat Reader ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ (ขนาดไฟล์ 8.20 MB)

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
กองจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ
โทร. 0 2298 2264 โทรสาร 0 2298 2202

ปรับปรุงล่าสุด: 12 ก.ย. 61 เวลา 09:56:28

Connection Failure
หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.