Not Found

The requested URL was not found on this server.


Apache Server at 96.47.235.146 Port 80
PCD : Publications

ค้นหาสื่อสิ่งพิมพ์ในห้องสมุดคพ.ได้ 24 ชม.


รายงานสถานการณ์ของเสียอันตรายจากชุมชน  พ.ศ. 2562

รายงานสถานการณ์ของเสียอันตรายจากชุมชน
พ.ศ. 2562

รายงานสถานการณ์ของเสียอันตรายจากชุมชน ปี พ.ศ. 2562 ได้จัดทำขึ้นโดยสำนักจัดการกากของเสีย และสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 - 16 และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัด ได้บูรณาการทำงานร่วมกันในการผลักดันและขับเคลื่อนให้เกิดการดำเนินงานแก้ไขปัญหา การจัดการของเสียอันตราย ตามแนวทาง Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ที่คณะรักษา ความสงบแห่งชาติให้ความเห็นชอบ ในคราวการประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 และเพื่อให้การดำเนินงาน แก้ไขปัญหาการจัดการของเสียอันตรายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย จึงได้ติดตามการดำเนินงานดังกล่าวภายใต้การดำเนินโครงการเมืองสวยใส ไร้มลพิษ (Clean & Green City) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และรวบรวมจัดทำเป็นรายงานสถานการณ์ของเสียอันตรายจากชุมชน เพื่อให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนและดำเนินงาน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา มลพิษของประเทศ

มีสาระสำคัญหลักประกอบด้วย

คำนำ
การดำเนินงานที่ผ่านมา
สถานการณ์ของเสียอันตรายจากชุมชน
ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน
ด้านการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน
สรุปและข้อเสนอแนะ
ภาคผนวก

ผู้ที่สนใจสามารถอ่าน "รายงานสถานการณ์ของเสียอันตรายจากชุมชน พ.ศ. 2562"
ได้ด้วยโปรแกรม Acrobat Reader ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ (ขนาดไฟล์ 7.75 MB)

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ
โทร. 0 2298 2420 โทรสาร 0 2298 5393

ปรับปรุงล่าสุด: 1 ก.ย. 63 เวลา 11:55:07

�޷��ҵ���ҳ

�޷��ҵ���ҳ

�����������ҳ������Ѿ�ɾ��������ʱ�����á�

�볢�����²���

  • ȷ�������ĵ�ַ8����ʾ����վ��ַ��ƴд�͸�ʽ��ȷ����
  • ���ͨ���t�Ӷ���˸���ҳ��������վ����Աjϵ��֪ͨ���Ǹ�t�ӵĸ�ʽ����ȷ��
  • ����������ť������һ��t�ӡ�

HTTP ���� 404 - �ļ���Ŀ¼δ�ҵ���
Internet ��Ϣ���� (IIS)


������Ϣ��Ϊ����֧����Ա�ṩ��

  • ת�� Microsoft ��Ʒ֧�ַ����������(“HTTP”��“404”�ı��⡣
  • ��“IIS ����”������ IIS ������ (inetmgr) �з��ʣ���Ȼ���������Ϊ“��վ����”��“�����������”��“�����Զ��������Ϣ”�����⡣
หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.