502 Bad Gateway


nginx
PCD : Publications

ค้นหาสื่อสิ่งพิมพ์ในห้องสมุดคพ.ได้ 24 ชม.


ManualJunkPCD

เอกสาร การ คำนวณการปลดปล่อยมลพิษจากข้อมูลการตรวจวัด

เอกสาร การ คำนวณการปลดปล่อยมลพิษจากข้อมูลการตรวจวัด นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงงานอุตสาหกรรมใช้เป็นคู่มือเบื้องต้นสำหรับคำนวณหาปริมาณมลพิษที่โรงงานอุตสาหกรรมได้ปลดปล่อยหรือระบายออกสู่สิ่งแวดล้อมซึ่งเน้นเฉพาะการนำข้อมูลจากการตรวจวัดอาทิความเข้มข้นของมลพิษในอากาศน้ำเสียหรือของเสียมาใช้ในการคำนวณนอกจากนี้ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สนใจมีความเข้าใจถึงหลักในการ คำนวณการปลดปล่อย มลพิษจากข้อมูลการตรวจวัดโดยมีการอธิบายถึงหลักการตัวอย่างและขั้นตอนในการคำนวณเพื่อให้ผู้ใช้สามารถ ศึกษาด้วยตนเองได้ง่าย

ซึ่งเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จะประกอบด้วย

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการคำนวณการปลดปล่อยมลพิษจากข้อมูลการตรวจวัด
การคำนวณปริมาณการปลดปล่อย/เคลื่อนย้ายมลพิษจากข้อมูลผลการตรวจวัด
เอกสารประกอบการเรียบเรียง
ภาคผนวก
คณะผู้จัดทำ

ผู้ที่สนใจสามารถอ่าน เอกสาร การ คำนวณการปลดปล่อยมลพิษจากข้อมูลการตรวจวัด
ได้ด้วยโปรแกรม Acrobat Reader ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ (ขนาดไฟล์ 15.4 MB )

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ
โทร. 0 2298 2408-11 โทรสาร 0 2298 2409
email: chem@pcd.go.th
หรือที่ ห้องสมุด กรมควบคุมมลพิษ

ปรับปรุงล่าสุด: 27 เม.ย. 60 เวลา 10:58:16

Connection Failure
หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.