502 Bad Gateway


nginx
PCD : Publications

ค้นหาสื่อสิ่งพิมพ์ในห้องสมุดคพ.ได้ 24 ชม.


คู่มือประชาชนฯ

คู่มือปฏิบัติงาน สำหรับผู้ประกอบการอาชีพรับซื้อของเก่า

การนำวัสดุเหลือใช้หรือสิ่งของเหลือใช้นำกลับมาใช้ประโยชน์ด้วยกระบวนการรีไซเคิล เป็นช่องทางหนึ่งในการช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอยที่จะต้องกำจัดในขณะเดียวกันก็เป็นการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติด้วยการใช้ซ้ำ หรือนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ครึ่งหนึ่งของขยะที่นำมาใช้ประโยชน์เกิดจากการคัดแยกขยะในชุมชนผ่านกลุ่มผู้ประกอบอาชีพรับซื้อของเก่า ซึ่งหากขาดความเข้าใจและการจัดการที่เหมาะสมตามหลักสุขาภิบาล จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของผู้ประกอบอาชีพและผู้ที่อาศัยอยู่ข้างเคียงและสิ่งแวดล้อม

ซึ่งเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จะประกอบด้วย

สิ่งที่ควรรู้
การปฏิบัติงานที่ปลอดภัยและข้อควรระวัง
การดูแลสภาพแวดล้อมของร้านรับซื้อของเก่า
การปฏิบัติตนเมื่อพบวัตถุต้องสงสัยหรือขยะอันตราย
การเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นจากการทำงานและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น

ผู้ที่สนใจสามารถอ่าน " คู่มือปฏิบัติงาน สำหรับผู้ประกอบการอาชีพรับซื้อของเก่า "
ได้ด้วยโปรแกรม Acrobat Reader ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ (ขนาดไฟล์ 1.95 MB)

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ
โทร. 0 2298 2408-11 โทรสาร 0 2298 2409
email: sunee(dot)p(at)pcd(dot)go(dot)th
หรือที่ ห้องสมุด กรมควบคุมมลพิษ

ปรับปรุงล่าสุด: 27 เม.ย. 60 เวลา 10:58:16

404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.