502 Bad Gateway


nginx
PCD : Publicationsคู่มือแนวทางการจัดการ
น้ำมันและไขมันฯสำหรับชุมชน

คู่มือแนวทางการจัดการ น้ำมันและไขมันจากบ่อดักไขมัน และการนำไปใช้ประโยชน์ สำหรับชุมชน

คู่มือ “คู่มือแนวทางการจัดการน้ำมันและไขมันจากบ่อดักไขมันและการนำ ไปใช้ประโยชน์ จัดทำขึ้นภายใต้โครงการแนวทางการจัดการน้ำมันและ ไขมันจากบ่อดักไขมันและการนำไปใช้ประโยชน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ใช้เป็นแนวทางและแหล่งข้อมูลเบื้องต้นให้กับประชาชน ผู้ประกอบการ และผู้สนใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้จัดการน้ำมันและไขมันจากบ่อดัก ไขมันได้อย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจร ...

ซึ่งเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จะประกอบด้วย

ลักษณะสมบัติและปริมาณน้ำมันและไขมันในน้ำเสียชุมชน
แนวทางการจัดการน้ำมันและไขมันในน้ำเสียชุมชน
แนวทางการจัดการกากไขมันจากบ่อดักไขมัน
แนวทางการนำกากไขมันไปใช้ประโยชน์

ผู้ที่สนใจสามารถอ่าน "คู่มือแนวทางการจัดการ น้ำมันและไขมันจากบ่อดักไขมัน และการนำไปใช้ประโยชน์ สำหรับชุมชน"
ได้ด้วยโปรแกรม Acrobat Reader ดาวน์โหลดคู่มือ คลิกที่นี่ (ขนาดไฟล์ 10.62 MB)


หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
ส่วนน้ำเสียชุมชน กองจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ
โทร. 0 2298 2210 -3 โทรสาร 0 2298 2202
ปรับปรุงล่าสุด: 14 ส.ค. 61 เวลา 17:37:12

404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.