502 Bad Gateway


nginx
PCD : Publicationsคู่มืออัตราค่าบริการบำบัดน้ำเสีย

คู่มือการกำหนดอัตราค่าบริการบำบัดน้ำเสีย

การจัดการปัญหามลพิษทางน้ำของประเทศไทยในช่วงระยะเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณสำหรับการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำสีย รวมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นมูลค่ากว่า 67,000 ล้านบาท การดำเนินงานระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียรวมดังกล่าว รวมถึงการดูแลบำรุงรักษาระบบ ต้องมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น ในการจัดหารายได้ท้องถิ่นสามารถดำเนินการได้คือ การจัดเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสีย อันจะเป็นแนวทางหนึ่งในการบริหารจัดการน้ำเสียอย่างยั่งยืน และยังเป็นการดำเนินการตามลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย และการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ภายในเนื้อหาประกอบด้วย

บทนำ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าบริการบำบัดน้ำเสีย
ขั้นตอนการดำเนินงานกำหนดอัตราค่าบริการบำบัดน้ำเสีย
ค่าบริการและค่าธรรมเนียมต่างๆ
การกำหนดวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บค่าบริการ
แนวคิดในการกำหนดอัตราค่าบริการบำบัดน้ำเสีย
แนวทางในการศึกษาแบะกำหนดอัตราค่าบริการบำบัดน้ำเสีย
ภาคผนวก


ผู้ที่สนใจสามารถอ่าน "คู่มือการกำหนดอัตราค่าบริการบำบัดน้ำเสีย "
ได้ด้วยโปรแกรม Acrobat Reader ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ (ขนาดไฟล์ 1.04 MB)

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
กองจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ
โทร. 0 2298 2264 โทรสาร 0 2298 2202
หรือที่ ห้องสมุด กรมควบคุมมลพิษ

ปรับปรุงล่าสุด: 14 ส.ค. 61 เวลา 17:37:12

404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.