Connection Failure PCD : Publications คู่มือการจัดการน้ำเสียชุมชนภาคประชาชน

คู่มือการจัดการน้ำเสียชุมชนภาคประชาชน

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ความเจริญ และการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศ เป็นผลให้มีการขยายตัวของชุมชนและกิจกรรมการผลิตและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนมากขึ้นอย่างกว้างขวาง  ปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่ส่งเสริมการพัฒนาประเทศ คือ น้ำ และเมื่อมีการใช้น้ำ ผลที่ตามมาคือ การเกิดน้ำเสียในพื้นที่ต่างๆ โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีการพัฒนา การบำบัดน้ำเสียจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องควรให้ความร่วมมือ มาตรการที่สำคัญที่สุดของการจัดการน้ำเสีย คือ การที่ประชาชนทั่วไปซึ่งไม่ว่าจะใช้น้ำเพื่อการดำรงชีวิตหรือเพื่อดำเนินกิจกรรมหารายได้ ร่วมกันช่วยลดและบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้น เช่น การบำบัดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิด และการลดการระบายน้ำเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม ดังนั้น กรมควบคุมมลพิษ จึงได้จัดทำคู่มือการจัดการน้ำเสียชุมชนภาคประชาชน เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนสามารถเข้าใจแนวทางจัดการน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดได้ง่ายและได้มีส่วนร่วมในการจัดการน้ำเสียที่เกิดขึ้น 
คณะผู้จัดทำเอกสารชุดนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์และสามารถมีส่วนให้ภาคประชาชน และภาคส่วนอื่นๆ ดำเนินการตามแนวทางที่นำเสนอเพื่อลดปริมาณน้ำเสียที่ระบายออกสู่สิ่งแวดล้อม และบรรลุผลให้แหล่งน้ำทั่วไปมีคุณภาพดีอย่างยั่งยืนต่อไป และหากมีข้อผิดพลาดประการใด คณะผู้จัดทำขอรับคำแนะนำและขออภัยมา ณ โอกาสนี้

เนื้อหาคู่มือประกอบด้วย

บทนำ
น้ำเสียจากบ้านเรือน
การจัดการน้ำเสียสำหรับบ้านเรือน
การลดปริมาณน้ำเสียและการใช้ประโยชน์การกากไขมัน
การจัดการน้ำเสียแบบรวมกลุ่มอาคารและระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชน
เอกสารอ้างอิง
ที่ปรึกษา

ผู้ที่สนใจสามารถอ่าน " คู่มือการจัดการน้ำเสียชุมชนภาคประชาชน "
ได้ด้วยโปรแกรม Acrobat Reader ดาวน์โหลดคู่มือ คลิกที่นี่ (ขนาดไฟล์ 3.67 MB)


หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
ส่วนน้ำเสียชุมชน กองจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ
โทร. 0 2298 2211 โทรสาร 0 2298 2202
ปรับปรุงล่าสุด: 14 ส.ค. 61 เวลา 17:37:12

404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.