502 Bad Gateway


nginx
PCD : Publicationsวิธีการปฏิบัติ สำหรับการเก็บตัวอย่างน้ำจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

เอกสาร: วิธีการปฏิบัติสำหรับการเก็บตัวอย่างน้ำจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

คู่มือวิธีปฏิบัติสำหรับการเก็บตัวอย่างน้ำจากแหล่งกำเนิดมลพิษจัดทำขึ้นสำหรับใช้เป็นแนวปฏิบัติ ในการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม น้ำทิ้งชุมชนและน้ำทิ้งเกษตรกรรม โดยได้อธิบายถึงขั้นตอนการปฏิบัติงาน การเตรียมความพร้อมก่อนการออกภาคสนาม การให้ความรู้เกี่ยวกับแหล่งกำเนิดมลพิษ รวมทั้งจุดเก็บและการเก็บตัวอย่าง ปริมาตรและการรักษาสภาพตัวอย่างก่อนที่จะส่งห้องปฏิบัติการเพื่อทำการวิเคราะห์

เนื้อหาคู่มือประกอบด้วย

บทนำ
น้ำเสีย/น้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดประเภทต่างๆ
วิธีการเก็บตัวอย่างน้ำเสีย/น้ำทิ้ง
ตำแหน่งหรือจุดเก็บตัวอย่างน้ำเสีย/น้ำทิ้ง
การเตรียมความพร้อมก่อนการออกภาคสนาม
วิธีปฏิบัติในการเก็บตัวอย่างน้ำ
การบันทึกข้อมูลภาคสนาม
การส่งตัวอย่างไปยังห้องปฏิบัติการ
ภาคผนวก
เอกสารอ้างอิง

ผู้ที่สนใจสามารถอ่าน "วิธีการปฏิบัติ สำหรับการเก็บตัวอย่างน้ำจากแหล่งกำเนิดมลพิษ"
ได้ด้วยโปรแกรม Acrobat Reader ดาวน์โหลดคู่มือ คลิกที่นี่ (ขนาดไฟล์ 7.50 MB)


หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
กองจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ
โทร. 0 2298 2200 โทรสาร 0 2298 2202
ปรับปรุงล่าสุด: 14 ส.ค. 61 เวลา 17:37:12

404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.