502 Bad Gateway


nginx
PCD : Publicationsคู่มือประชาชน รักษ์น้ำ....รักษ์สิ่งแวดล้อม

เอกสาร: คู่มือประชาชน “รักษ์น้ำ....รักษ์สิ่งแวดล้อม”

สถานการณ์ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ได้รับ ผลกระทบมาจากกิจกรรมต่างๆ ของพวกเราทุกคน ทั้งจากการอุปโภค บริโภค การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาอุตสาหกรรม กิจกรรมการเกษตร การขยายตัวของการท่องเที่ยว ดังนั้น การส่งเสริมให้มีการรวมตัวและสร้างเครือข่ายภาคประชาชน ตลอดจนการสนับสนุนองค์ความรู้ในการทำงานและการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้กับภาคประชาชนทุกกลุ่มจึงมีความสำคัญยิ่ง เพื่อให้ประชาชนมีศักยภาพที่จะดำเนินการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตนเองได้ และสามารถเข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในการป้องกันและจัดการ ปัญหามลพิษที่เกิดขึ้น

เนื้อหาคู่มือประกอบด้วย

การเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำอย่างง่าย
การสืบหาแหล่งที่มาของการระบายมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม
ข้อแนะนำในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากน้ำเสีย
ทำอย่างไรเมื่อพบเหตุผิดปกติด้านมลพิษทางน้ำ
ภาคผนวก

ผู้ที่สนใจสามารถอ่าน "คู่มือประชาชน รักษ์น้ำ....รักษ์สิ่งแวดล้อม "
ได้ด้วยโปรแกรม Acrobat Reader ดาวน์โหลดคู่มือ คลิกที่นี่ (ขนาดไฟล์ 15.9 MB)


หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
กองจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ
โทร. 0 2298 2200 โทรสาร 0 2298 2202
ปรับปรุงล่าสุด: 14 ส.ค. 61 เวลา 17:37:12

404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.