502 Bad Gateway


nginx
PCD : Publicationsวิธีการปฏิบัติ สำหรับการเก็บตัวอย่างน้ำจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

รายงานการดำเนินงานของกองจัดการคุณภาพน้ำ ประจำปี 2555

สำหรับรายงานประจำปี 2555 นี้ กองจัดการคุณภาพน้ำ ได้จัดทำเป็น “รายงานการดำเนินงานของกองจัดการคุณภาพน้ำ ประจำปี 2555” เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงาน โดยคาดหวังเหมือนเช่นทุกปีว่าทุกภาคส่วนโดยเน้นหน่วยงานพื้นที่และประชาชนในพื้นที่จะเป็นกำลังสำคัญในการร่วมมือกัน เพื่อดูแลรักษาฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมร่วมกัน และเพื่อให้คุณภาพน้ำดีอย่างมีส่วนร่วม์

เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย

บทนำ
การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพน้ำ
แนวทาง มาตรฐาน มาตรการ และการกำกับดูแลการจัดการมลพิษทางน้ำ
พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี
การจัดการมลพิษทางน้ำ โดยกระบวนการมีส่วนร่วม
สนับสนุนการดำเนินงานการบริหารจัดการมลพิษ
งานสนองโครงการตามพระราชดำริ
ภาคผนวก

ผู้ที่สนใจสามารถอ่าน "รายงานการดำเนินงานของกองจัดการคุณภาพน้ำ ประจำปี 2555"
ได้ด้วยโปรแกรม Acrobat Reader ดาวน์โหลดคู่มือ คลิกที่นี่ (ขนาดไฟล์ 20.6 MB)


หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
กองจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ
โทร. 0 2298 2200 โทรสาร 0 2298 2202
ปรับปรุงล่าสุด: 14 ส.ค. 61 เวลา 17:37:12

404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.