502 Bad Gateway


nginx
PCD : Publicationsทะเลไทยวันนี้

คู่มือการเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำทะเล

จัดทำขึ้นเพื่อให้มีการพัฒนาและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับปัญหา
สิ่งแวดล้อมทางน้ำ และจัดทำคู่มือการเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่าง
น้ำทะเลขึ้น เพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฎิบัติงานตรวจสอบคุณภาพ
น้ำทะเลของประเทศไทย

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับมลพิษทางทะเล
การออกแบบการเก็บข้อมูลทางทะเลและการเก็บ
ตัวอย่างน้ำ
การรายงานผลการติดตามตรวจสอบ
การกำหนดจุดเก็บตัวอย่างน้ำทะเลในบริเวณชายฝั่ง
ที่มีอิทธิพลของน้ำขึ้นน้ำลง
การเก็บตัวอย่างน้ำแบบผสม

ผู้ที่สนใจสามารถอ่าน "คู่มือการเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำทะเล" ได้ด้วยโปรแกรม Acrobat Reader
ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ (ขนาดไฟล์ 0.56 MB)

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
ส่วนแหล่งน้ำทะเล กองจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ
โทร. 0 2298 2241-2 โทรสาร 0 2298 2240
email: pornsook(dot)c(at)pcd(dot)go(dot)th,
หรือที่ ห้องสมุด กรมควบคุมมลพิษ

ปรับปรุงล่าสุด: 14 ส.ค. 61 เวลา 17:37:12

404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.