502 Bad Gateway


nginx
PCD : Publicationsแนวทางการป้องกัน และแก้ไขปัญหาน้ำมันรั่วไหลลงแหล่งน้ำ

แนวทางการป้องกัน และแก้ไขปัญหาน้ำมันรั่วไหลลง
แหล่งน้ำ

ประเทศไทยมีการพัฒนาอยู่อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นความจำเป็นในการใช้เชื้อเพลิงโดยเฉพาะการใช้น้ำมันจึงมีมากขึ้นเช่นกันซึ่งเป็นผลทำให้การขนส่งน้ำมันก็มีความเสี่ยงมากยิ่งขึ้น เรือบรรทุกน้ำมันที่เจออุบัติเหตุและทำให้น้ำมันรั่วไหลลงไปยังแหล่งน้ำก็มีความเป็นไปได้สูง

รายงานฉบับนี้ได้ครอบคลุมเนื้อหา ดังนี้

สาเหตุของการรั่วไหลของน้ำมัน
การประเมินความเสี่ยงของการรั่วไหลของน้ำมัน
ผลกระทบที่มีต่อชายฝั่งทะเล
การป้องกันและการแก้ไขปัญหาน้ำมันรั่วไหลลงแหล่งน้ำ

ราคาเล่มละ 500 บาท


สามารถซื้อได้โดยกรอก แบบฟอร์มการสั่งซื้อหนังสือ

ปรับปรุงล่าสุด: 14 ส.ค. 61 เวลา 17:37:12

404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.