502 Bad Gateway


nginx
PCD : Publicationsคู่มือแนวทางการจัดการกลิ่นจากฟาร์มสุกร

คู่มือแนวทางการจัดการกลิ่นจากฟาร์มสุกร

การจัดการฟาร์มที่ดีจะช่วยลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม โดยวิธีการนั้นสามารถเริ่มได้ตั้งการเลือกสถานที่ตั้งฟาร์มไปจนถึงการแปรรูปผลผลิต รวมถึงการจัดการของเสียที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผลิต ซึ่งการดำเนินการเพื่อให้ฟาร์มสุกรมีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนั้นมีแนวทางที่จะดำเนินการได้หลายวิธี ซึ่งได้รวบรวมไว้ในคู่มือฉบับนี้ เนื้อหาภายในสอดคล้องกับมาตรฐานฟาร์มของกรมปศุสัตว์ แต่ได้มีการจัดและปรับปรุงให้สามารถอ่านและทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้นและมีภาพประกอบที่มีสีสดใสสวยงาม

เนื้อหาคู่มือประกอบด้วย

บทนำ
การจัดการฟาร์มเบื้องต้น เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
การจัดการปัญหามลพิษจากฟาร์มสุกร
ระบบบำบัดน้ำเสียจากการเลี้ยงสุกร
การใช้ประโยชน์ของเสียและน้ำเสียจากการเลี้ยงสุกร
การจัดการกลิ่น
การจัดการของเสียและน้ำเสียในฟาร์มตัวอย่าง

ผู้ที่สนใจสามารถอ่าน "คู่มือแนวทางการจัดการกลิ่นจากฟาร์มสุกร "
ได้ด้วยโปรแกรม Acrobat Reader ดาวน์โหลดคู่มือ คลิกที่นี่ (ขนาดไฟล์ 34.5 MB)


หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
กองจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ
โทร. 0 2298 2200 โทรสาร 0 2298 2202
ปรับปรุงล่าสุด: 14 ส.ค. 61 เวลา 17:37:12

404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.