502 Bad Gateway


nginx
PCD : Publicationsนโยบายและพื้นที่เป้าหมายการจัดการน้ำเสียชุมชน

นโยบายและพื้นที่เป้าหมายการจัดการน้ำเสียชุมชน
(พ.ศ. 2553 - 2584) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3

เนื้อหาคู่มือประกอบด้วย

นโยบายการจัดการน้ำเสียชุมชน
การบริหารจัดการน้ำเสียชุมชน
ปัญหาในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียรวม
แผนภาพรวมการจัดสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรวม
แนวคิดการจัดลำดับความสำคัญของพื้นที่
พื้นที่เป้าหมาย
หลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอโครงการด้านการจัดการน้ำเสียชุมชนภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
ขั้นตอนการเสนอและพิจารณาแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
บทบาท หน้าที่ ของหน่วยงานในการพิจารณาโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
ภาคผนวก

ผู้ที่สนใจสามารถอ่าน
"นโยบายและพื้นที่เป้าหมายการจัดการน้ำเสียชุมชน (พ.ศ. 2553 - 2584) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 "
ได้ด้วยโปรแกรม Acrobat Reader ดาวน์โหลดคู่มือ คลิกที่นี่ (ขนาดไฟล์ 26.3 MB)


หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
กองจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ
โทร. 0 2298 2210-14 โทรสาร 0 2298 2220
ปรับปรุงล่าสุด: 14 ส.ค. 61 เวลา 17:37:12

404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.