502 Bad Gateway


nginx
PCD : Publicationsสถานการณ์โลหะหนักในตะกอนดินและเนื้อเยื่อสัตว์บริเวณชายฝั่งทะเล

คู่มือการเก็บตัวอย่างตะกอนดินชายฝั่งทะเล

คู่มือปฏิบัติการเก็บตัวอย่างตะกอนดินชายฝั่งทะเลฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการเก็บ ตัวอย่างอย่างถูกหลักวิชาการ โดยได้อธิบายถึงขั้นตอนการวางแผนการปฏิบัติงานกองจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ การปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน รวมทั้งเป็นองค์ความรู้สำหรับผู้ที่สนใจ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมมือกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเลให้มีคุณภาพที่เหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์ต่อไป

ซึ่งเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จะประกอบด้วย

การเตรียมความพร้อมในการเก็บตัวอย่างตะกอนดิน
การวางแผนการเก็บตัวอย่างตะกอนดิน
การกำหนดวัตถุประสงค์
การกำหนดสถานีเก็บตัวอย่างและความถี่ในการเก็บตัวอย่าง
การกำหนดพารามิเตอร์
การเตรียมอุปกรณ์การสำรวจและการเก็บตัวอย่าง
การเลือกใช้เครื่องมือในการเก็บตัวอย่าง
ข้อควรพิจารณาพิเศษ
การทำความสะอาดอุปกรณ์เก็บตัวอย่างและภาชนะสำหรับบรรจุตัวอย่าง
การรักษาสภาพตัวอย่าง
การควบคุมคุณภาพในภาคสนาม
การขนส่งตัวอย่าง
การรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล
เอกสารอ้างอิง
ภาคผนวก

ผู้ที่สนใจสามารถอ่าน "คู่มือการเก็บตัวอย่างตะกอนดินชายฝั่งทะเล"
ได้ด้วยโปรแกรม Acrobat Reader
ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ (ขนาดไฟล์ 2.43 MB)

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
ส่วนแหล่งน้ำทะเล กองจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ
โทร. 0 2298 2241 โทรสาร 0 2298 2240
email: pornsook(dot)c(at)pcd(dot)go(dot)th,
หรือที่ ห้องสมุด กรมควบคุมมลพิษ

ปรับปรุงล่าสุด: 14 ส.ค. 61 เวลา 17:37:12

404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.