502 Bad Gateway


nginx
PCD : Publicationsคู่มือการจัดทำโครงการ

คู่มือการจัดทำโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การศึกษาขั้นตอนของโครงการเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญเนื่องจากเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่หรือชุมชนเพื่อจัดทำแนวทางการจัดการนำ้เสียที่เหมาะสม หากเกิดความผิดพลาดในขั้นตอนนี้จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินการในขั้นตอนต่อไปในระยะยาว โดยเฉพาะในเรื่องของประสิทธิภาพของระบบและงบประมาณการดำเนินการตลอดทั้งโครงการซึ่งภายหลังจากได้รับแนวทางการจัดการน้ำเสียทีี่เหมาะสมกับพื้นที่เรียบร้อยแล้ว ขั้นต่อไปคือการออกแบบรายละเอียดพร้อมทั้งจัดทำเอกสารประกวดราคาเพื่อนำไปใช้ในการก่อสร้างได้

กองจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ จึงได้ดำเนินการจัดทำรายคู่มือการจัดทำโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เนื้อหาคู่มือประกอบด้วย

คำนำ
แนวทางการจ้างศึกษา
การศึกษาความเหมาะสมและออกแบรายละเอียด
การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน
การจัดทำข้อเสนอโครงการเข้าแผนปฏิบัติการเพื่อจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด

ผู้ที่สนใจสามารถอ่าน
"คู่มือการจัดทำโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวม
และบำบัดน้ำเสียสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น "

ได้ด้วยโปรแกรม Acrobat Reader ดาวน์โหลดคู่มือ คลิกที่นี่ (ขนาดไฟล์ 3.62 MB)


หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
ส่วนน้ำเสียเกษตรกรรม กองจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ
โทร. 0 2298 2200 โทรสาร 0 2298 2202
ปรับปรุงล่าสุด: 14 ส.ค. 61 เวลา 17:37:12

404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.