Not Found

The requested URL /view.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

PCD : Event Calendar


ส่วนนี้จะเป็นปฏิทินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรมฯ
เช่น กำหนดการอบรม การสัมมนา การประชุมภายในกรมฯ หรือกิจกรรมอื่นๆ

เดือนนี้มี 2 กิจกรรม อยู่ในปฏิทิน คพ.
กรุณาคลิ๊กตรงวันที่ในปฏิทิน เพื่อดูรายละเอียดกิจกรรมวันที่ท่านต้องการ
หรือ แสดงรายละเอียดของกิจกรรมทั้งหมด

รายชื่อกิจกรรมในเดือนนี้
เรื่อง: การประชุมคณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซล ครั้งที่ 4/2559 รายละเอียด
สถานที่: ณ ห้องประชุม 201 คพ.
วันที่: 4 พ.ค. 59    เวลา: 13.30-16.30
ผู้จัด: ส่วนของเสียอันตราย/สจก.
ติดต่อ: kornnika(dot)a(at)pcd(dot)go(dot)th
เรื่อง: การสัมมนา เรื่อง "การเสริมสร้างศักยภาพอาคารบางประเภทบางขนาดให้ปฏิบัติตามกฏหมายสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 5"
สถานที่: โรงแรม รอยัลภูเก็ตซิตี้ จังหวัดภูเก็ต
วันที่: 31 พ.ค. 59 - 31 พ.ค. 59    เวลา: 8.30-16.30
ผู้จัด: ศูนย์ช่วยเหลือให้ปฏิบัติตามกฏหมายสิ่งแวดล้อม ฝ่ายคุณภาพสิ่งแวดล้อมและห้องปฏิบัติการ
ติดต่อ: sujitra(dot)k(at)pcd(dot)go(dot)th
ปรับปรุงล่าสุด: 20 พ.ค. 58 เวลา 14:48:58
Last Month May 2016 Next Month
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Today is 30-May-2016


Contact info.
หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ดาวน์โหลด | ติดต่อเรา | Site Map Switch to PCD English home page
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.