ส่วนนี้จะเป็นปฏิทินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรมฯ
เช่น กำหนดการอบรม การสัมมนา การประชุมภายในกรมฯ หรือกิจกรรมอื่นๆ

เดือนนี้มี 6 กิจกรรม อยู่ในปฏิทิน คพ.
กรุณาคลิ๊กตรงวันที่ในปฏิทิน เพื่อดูรายละเอียดกิจกรรมวันที่ท่านต้องการ
หรือ แสดงรายละเอียดของกิจกรรมทั้งหมด

รายชื่อกิจกรรมในเดือนนี้
เรื่อง: เชิญประชุมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน
- แบบรับฟังความคิดเห็น
- รายละเอียดการประชุม
สถานที่: ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช
วันที่: 4 ก.ย. 57    เวลา: 9.00-16.30
ผู้จัด: ส่วนแหล่งน้ำจืด สจน.
ติดต่อ: pinida(dot)l(at)pcd(dot)go(dot)th
เรื่อง: การประชุมสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงาน โครงการยกร่างกฎหมายการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และของเสียอันตรายจากชุมชน
- กำหนดการ
- แบบลงทะเบียน
สถานที่: ณ ห้องบุษราคัม ชั้น 2 โรงแรมเอเทรียม ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร
วันที่: 11 ก.ย. 57    เวลา: 8.30-16.00 น.
ผู้จัด: ส่วนของเสียอันตราย/สจก.
ติดต่อ: sujitra20@gmail(dot)com
เรื่อง: การประชุมเวทีสาธารณะ "ความพร้อมของไทย...ต่ออนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท" - เชียงใหม่
- แบบตอบรับ
- รายละเอียดการประชุม
สถานที่: โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
วันที่: 11 ก.ย. 57    เวลา: 9.00-15.00
ผู้จัด: กรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
ติดต่อ: paramee@tei(dot)or.th
เรื่อง: การประชุมเวทีสาธารณะ "ความพร้อมของไทย...ต่ออนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท" - ระยอง
- แบบตอบรับ
- รายละเอียดการประชุม
สถานที่: โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จังหวัดระยอง
วันที่: 12 ก.ย. 57    เวลา: 09.00-15.00
ผู้จัด: กรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
ติดต่อ: paramee@tei(dot)or.th
เรื่อง: การประชุมเวทีสาธารณะ "ความพร้อมของไทย...ต่ออนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท" - นนทบุรี
- แบบตอบรับ
- รายละเอียดการประชุม
สถานที่: โรงแรมทีเค พาเลซ จังหวัดนนทบุรี
วันที่: 16 ก.ย. 57    เวลา: 9.00-15.00
ผู้จัด: กรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
ติดต่อ: paramee@tei(dot)or.th
เรื่อง: การฝึกอบรม เรื่อง ความรู้พื้นฐานด้านมาตรวิทยากับงานตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อม สนใจเข้ารับการฝึกอบรม แจ้งชื่อได้ที่อีเมล noise@pcd.go.th หรือโทร 2323-5 ติดต่อคุณถวิล/คุณอานนท์ กำหนดการ
สถานที่: ห้องประชุม 101 ชั้น 1 กรมควบคุมมลพิษ
วันที่: 16 ก.ย. 57    เวลา: 8.30-16.30 น.
ผู้จัด: ส่วนมลพิษทางเสียง สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
ติดต่อ: noise(at)pcd(dot)go(dot)th
ปรับปรุงล่าสุด: 5 ก.พ. 57 เวลา 15:21:14
Last Month September 2014 Next Month
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Today is 17-September-2014Contact info.
หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ดาวน์โหลด | ติดต่อเรา | Site Map Switch to PCD English home page
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.