ส่วนนี้จะเป็นปฏิทินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรมฯ
เช่น กำหนดการอบรม การสัมมนา การประชุมภายในกรมฯ หรือกิจกรรมอื่นๆ

เดือนนี้มี 4 กิจกรรม อยู่ในปฏิทิน คพ.
กรุณาคลิ๊กตรงวันที่ในปฏิทิน เพื่อดูรายละเอียดกิจกรรมวันที่ท่านต้องการ
หรือ แสดงรายละเอียดของกิจกรรมทั้งหมด

รายชื่อกิจกรรมในเดือนนี้
เรื่อง: การประชุมหารือข้อเสนอแนะ/ท่าทีของประเทศไทย ในการประชุม Strategic Approach to International Chemicals Management (SAICM): Second meeting of the Open-ended Working Group (OEWG2)
สถานที่: ห้องประชุม 201 กรมควบคุมมลพิษ
วันที่: 9 ธ.ค. 57    เวลา: 13.30
ผู้จัด: ศูนย์ประสานงานยุทธศาสตร์การดำเนินการระหว่างประเทศด้านการจัดการสารเคมี (SAICM national focal point) โทร 0 2298 2426-8
ติดต่อ: warawan(dot)c(at)pcd(dot)go(dot)th
เรื่อง: การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงานตามพันธกรณีอนุสัญญาบาเซล เพื่อการควบคุมการนำเข้า-ส่งออกของเสียอันตราย และการดำเนินงานตามพันธกรณีอนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ เพื่อการควบคุมการนำเข้า-ส่งออกสารเคมีอันตรายและสารเคมีป้องกันกำจัดพืชและสัตว์" กำหนดการ
สถานที่: ห้องประชุม ๑๐๑ ชั้น ๑ คพ. และโรงแรมทรอปิคานา พัทยา จังหวัดชลบุรี
วันที่: 15 ธ.ค. 57 - 17 ธ.ค. 57    เวลา: 8.30-16.30 น.
ผู้จัด: ส่วนของเสียอันตราย สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย
ติดต่อ: sirisak(dot)k(at)pcd(dot)go(dot)th
เรื่อง: การฝึกอบรมเรื่อง การใช้ก๊าซอย่างปลอดภัยภายในห้องปฏิบัติการ
สถานที่: ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 อาคารกรมควบคุมมลพิษ
วันที่: 16 ธ.ค. 57 - 16 ธ.ค. 57    เวลา: 8.30-16.30
ผู้จัด: กลุ่มห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม ฝ่ายคุณภาพสิ่งแวดล้อมและห้องปฏิบัติการ
ติดต่อ: pinthong(dot)t(at)pcd(dot)go(dot)th
เรื่อง: การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเก็บตัวอย่างกลิ่นและการตรวจวิเคราะห์กลิ่นด้วยการดม (Sensory Test) ให้บุคคลภายนอกโดยการจัดเก็บค่าลงทะเบียน รายละเอียด
สถานที่: กรมควบคุมมลพิษ
วันที่: 22 ธ.ค. 57 - 23 ธ.ค. 57    เวลา: 8.30-16.30 น.
ผู้จัด: ส่วนมลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรม สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
ติดต่อ: amnuay(dot)apai@gmail.com
ปรับปรุงล่าสุด: 5 ก.พ. 57 เวลา 08:21:16
Last Month December 2014 Next Month
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Today is 21-December-2014Contact info.
หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ดาวน์โหลด | ติดต่อเรา | Site Map Switch to PCD English home page
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.